Håll musiken igång på våra förskolor

Jag har tidigare i ett facebookinlägg nämnt sången som ett viktigt instrument på förskolan. Jag har erfarenheten, den behöver inte stämma men den är min baserad på mina ringa erfarenheter, att det sjungs, rytmiseras och ramsas allt mindre på svenska förskolor. Gitarr var inget obligatoriskt på min utbildning, tack och lov för jag har ingen …

Att bli den ”bästaste” förskola man kan bli

Jag efterfrågar, eftersträvar hög kvalité i förskola. Min vision, handlar inte om att bli bäst av alla utan det "bästaste" av mitt jag och det jag kan - jag kan bara vara bäst på en sak och det är att vara jag - likaså med förskolan. En förskola kan bara bli den "bästaste" av sig …