Material står i relation till såväl rum som människa

Rensat i miljön på avdelningen under klämdagarna och får tankar…

”Tydlighet i miljön, sätt dig på huk och se rummet från barnens höjd, sortera och strukturera i färger, inred estetiskt, fråga dig vad ett barn kan utmanas och bli i rummet, vilket lärande och vilka mötesplatser finns och kan skapas i rummet…”

Inom Reggio är miljön den tredje pedagogen och jag tycker att man som reflekterande pedagog ser när miljön blir den tredje pedagogen för det är när ett tredje sinne/känsla ligger i luften. Barnen är i fullt arbete i alla hörn på avdelningen och det är ett fokuserat arbete med ett fördjupat lärande.

Men några lärdomar kring miljön tycker jag mig ha gjort och framförallt att inte ta för givet att en tydlig miljö för mig som vuxen är den bästa för barnen. Ex:

– Varför sortera färgpennor och lego enligt färg om barnen inte vill det, för de sorterar på andra sätt som material och form – hur vill barnen strukturera sin miljö? Svaret på den frågan har barnen! Mina 5:åringar är klara med färgsortering… Just nu! Imorgon kanske de vill sortera enligt färg.

– Att sätta sig på huk i dörren och få en överblick över vad man kan utforska behöver inte alltid vara det rätta, det ger ett viktigt perspektiv men i en miljö som barnen redan är välbekanta med så kan rummet istället användas på annat sätt. Ex kan materialet inte vara det första du ser när du kommer in, kanske ser du bara en vit vägg och en rund matta – materialet finns mot en annan vägg. Se det som en målarduk eller ett vitt papper där otydligheten skapar en större kreativitet.

– En tydlig miljö behöver vara otydlig och föränderlig. En människa ÄR inte utan BLIR i olika sammanhang – eller som Karen Barad skulle sagt ”En människa är inte kultur utan agerar med kultur”. Detsamma gäller för material! Jag märker att när ett gammalt material får en ny plats skapas en ny relation mellan barnen och materialet och det händer något med rummet.

Diskussionen om miljö är inte ens påbörjad så jag får återkomma men slutsatsen är som ni säkert förstår –

ta inget för givet, fortsätt reflektera och glöm inte fråga barnen!

20131227-212201.jpg

Jullitteratur

20131219-184158.jpg

Vad tror ni? Kommer jag ha litteratur för julen.

Tänkte grotta ner mig i John Steinberg, Karen Barad och posthumanismens nyckeltexter (Deleuze, Guattari m.fl.)

God Jul & Gott Nytt År

20131217-222535.jpg

Ville passa på att önska er alla en härlig jul och nyårsledighet. Ta det lugnt, lyssna på änglakörer och läs böcker, umgås med nära och kära och ta långa promenader. Jag tackar för alla sammanhang jag fått vara med om och i och hoppas på ett minst lika häftigt 2014.

Kanske blir det något blogginlägg under julen – kanske inte…

/Erika Kyrk Seger
Lärande Framtid

Låt IKT få barnens tankar att växa

Det är så häftigt att se hur barnen tar tekniken till sig. Hur den möjliggör deras tankar, bekräftar deras fantasi och reflektion. Idag har ett barn ritat en teckning, baserat på en mall, och denna teckning har han sedan fotat och lagt in i Explain Everything. Han tar med sig lärplattan/iPaden in i ett rum och arbetar själv, superkoncentrerad, för att sedan med stolthet visa upp sitt verk för vännerna som lyssnar och låter hans tankar ta plats på ett helt naturligt sätt. Han går ur denna läroprocess med självförtroende och en känsla av att bli hörd och sedd av såväl teknik som vänner. Mitt hjärta blir varmt av glädje för denna pojke och det han har gjort.

Låt IKT växa i verksamheten så växer även barnen.

20131216-212416.jpg

Årets Lucia går till Svartedalsskolan

Är du också fundersam kring Lucia och all den mediala hysteri för att Lucia inte firas som den firades när du var liten. Har vi alla missat Lucias mod – hennes starka tro att gå sin egen väg oavsett vad man gjorde för att tvinga henne att forma sig efter andra? Lucia står för ljus och tro på något större – låt detta följa med oss idag när vi firar Lucia på alla våra olika sätt.

Min Lucia i år blir Svartedalsskolans Lucia! Vilken är din?

20131213-190453.jpg