Gemenskap eller kollektiv

"I gemenskaper lär sig människor för att få vara med. I kollektiv är människor med för att lära sig. Gemenskaper får sin styrka av att de skapar en känsla av tillhörighet, medan kollektiv får sin genom deltagande." En ny lärandekultur; Douglas Thomas & John Seely Brown

Förskolan som konservator – när dagis utmanar

I förskolan diskuterar vi allting, vi vrider och vänder på barnens utforskande för att försöka förstå hur deras tankar vandrade dit, vad de gör där och hur de rullar vidare. Vi har förfinat vårt material genom att använda oss av sådant som kan bli många saker snarare än att ta en förutbestämd roll. Vi reflekterar …

Förskollärare, föreläsare, författare – fantastiskt!

Nu har så året satt igång igen och jag har grottat ner mig i anteckningar och gamla bilder på datorn för att börja fundera på kommande föreläsningar under våren - bland annat SETT. Det är bra att gå igenom det man skrivit tidigare då det skapar nya tankar, bekräftar de vägar jag vandrar men det skapar …