Fredagsfilm

Här kommer en film om Friarelyckans förskola på Norra Hisingen och deras pedagogiska arbete!

Trevlig helg!
Erika

Föreläsning för förskolor i Lysekil

IMG_0323

IMG_0322

Lärde mig också under kvällen att göra mitt vsitkort i QR – är ju grymt smidigt för att dela kontaktuppgifter. Här kommer mitt Vcard:

IMG_0324

Smärtan i att växa

Har du någonsin varit i periferin av din proximala utvecklingszon? Har du känt smärtan när du är på gränsen av att inte klara det du ska göra, så på gränsen att du tvivlar?

Hur är den känslan?

2015/01/img_0246.jpg

Har du funderat på hur det är för barnen att vara i den där känslan? Hur speglar du det de känner? Vad säger du till dem?

Vad säger du till dig själv?

Dialektala uttryck

En fundra gnager i mitt huvud, en fundra om hur våra Reggio Emilia inspirerade förskolor i Sverige formas av den en vetenskaplig förankring som finns i området, den organisation på vilket sätt förskolans pedagogiska uppdrag drivs samt den inspiration man möter för att fördjupa sin förståelse. Efter att ha reflekterat med mina kollegor Linda Linder och Markus Bergenord inser jag att detta skulle kunna bli en hel uppsats om så önskat men jag vill väcka tanken om två möjliga dialekter av Reggio Emilia inspirerat arbetssätt i Göteborg och Stockholm, jag vet att det finns fler men jag väljer dessa att fundera kring och vad som påverkar dem i deras utformning – och jag vill understryka att jag inte på långa vägar kan göra några slutsatser utan snarare ana ett spår som väcker min nyfikenhet.

Vetenskaplig förankring
Det råder ingen tvekan om att Stockholms universitet och Göteborgs universitet har två olika teoretiska ingångar för sina lärarutbildningar. Stockholm har en socialkonstruktionistisk ingång och många av universitets lärare och forskare har givetvis samma grundsyn. Det är också dessa forskare som i svensk Reggio Emilia inspiration har författat majoriteten av litteratur kring Reggio Emilia inspiration i Sverige. I Göteborg är den teoretiska ingången utvecklingspedagogik och precis som ovanstående utformas lärarutbildningens former därefter. De lärarstudenter som lämnar Stockholms universitet och hamnar i en RE inspirerad verksamhet känner igen sig och har lättare att ta sig in i en sådan verksamhet och ”leva” dess värde. I Göteborg är det annorlunda. Då lärarutbildningen så tydligt är formad efter en utvecklingspedagogisk grundtanke kan det vara svårt att ibland förstå ett RE inspirerat arbetssätt och man utformar en ”blandpedagogik” och förvirring uppstår när man möter andra RE inspirerade verksamheter eftersom pedagogiken krockar – och vad värre är – att jag kanske inte ens förstår varför de två olika teoretiska grundsynerna krockar eller vad det är för skillnad. Jag funderar på om det är i dessa krockar som stora missförstånd görs kring vad som är ett RE inspirerat arbetssätt och där missförstånden leder till en stark kritik till inspirationen.

Organisation
I Stockholm finns en mer etablerad organisation med utvecklingsledare som kallas pedagogister som stöttar upp förskolechefens pedagogiska uppdrag. Dessa utvecklingsledare är ofta utbildade av Reggio Emilia institutet och har fått en tydlig och stark förankring i pedagogisk teori och de grundvärden som detta arbetssätt kräver. De har också fått en grundläggande utbildning i att forma pedagogiska lärmiljöer, projekterande arbetssätt med den pedagogisk dokumentation som agens i barnens läroprocesser. Det vilar med andra ord en stark gemensam grundsyn på förskolans uppdrag och utformande. I Göteborg ligger såväl det pedagogiska som administrativa arbetet på förskolechefen som har svårt att få ihop det pedagogiska ledaruppdraget då det administrativa tar mycket tid i anspråk. Det kan också vara så att förskolechefen inte har en fördjupad förståelse i pedagogiska teorier. Utvecklingsledare är inte lika utbrett eller förankrat i verksamheterna utan istället används utvecklingsgrupper på förskolorna där förskollärare diskuterar pedagogiska frågor.

Inspiration
De pedagogistor som utbildas åker till Italien för att inspireras och de åker till staden Reggio Emilia där de första Reggio Emilia förskolorna startades. Reggio Emilia institutet håller fortlöpande kurser och samarbetsprojekt med förskolor i Stockholm. I Göteborg går majoriteten av inspirationsresor till området Bassa Reggiana och organisation Progettinfanzia. Hur påverkar detta inspirationens utlopp?

Ur detta område tycker jag mig urskilja två dialekter.

Så vad vill jag då med denna tanke, vad är det som får mig att fundera? Jo – jag upplever, utifrån min ringa erfarenhet, en skillnad i de pedagogiska lärmiljöernas uppbyggnad, hur förskolorna organiserar för ett projekterande arbetssätt och förståelse för hur man arbetar med pedagogisk dokumentation. Och jag tycker det är spännande eftersom jag själv tillhör Göteborgsdialekten och jag fascineras av hur omständigheter påverkar och formar vår förståelse. Jag skulle önska att jag kunde göra fler studiebesök på förskolor i Stockholm för att se om min hypotes är något på spåren men också för att förstå en annan tolkning, ett annat perspektiv som kan berika mig.

Och missförstå mig rätt, det handlar inte om att det finns ett rätt sätt och ett fel sätt utan snarare om tolkning och förståelse – och det vackra men på något sätt också förvirrande – i att Reggio Emilia enbart är vår inspiration och inte en fast pedagogik modell.

Bild från Blåsippans förskola, Jordbro

2015/01/img_0262-0.jpg

Bild från Låssby förskola, Torslanda

2015/01/img_0261-1.jpg

Gilla på Facebook

image

Jag har bestämt mig för att bli mer aktiv i mitt nätverkande och har därför tänkt att lägga lite krut på min Facebooksida Lärande Framtid. Jag kommer inte att sluta blogga utan kommer fortsätta som vanligt. Men på min Facebooksida kommer ni att finna kortare reflektioner, inspirerande länkar och  bilder.

Så om du vill inpireras och följa mina tankar – gilla min sida Lärande Framtid på Facebook!

/Erika