”Att skapa smarta sammanhang där barn kan lyckas”

Jag har idag haft möjligheten att lyssna till två gamla kollegor, Linda och Kristina, föreläsa om estetiska läroprocesser kopplat till ett utvidgat språkbegrepp och pedagogisk dokumentation. En spännande dialog som väckte många tankar, förtydliganden och frågor. Ett av ämnena som kom att behandlas var begränsningar kontra fritt skapande och skillnaden mellan estetiska läroprocesser och estetiska …

SETT2015

Dagarna går och SETT närmar sig. För tredje året i rad har jag fått möjligheten att delta som föreläsare Denna gången i min yrkesroll som kvalitetsutvecklare för område förskola i Västra Göteborg. Tillsammans med min chef, Ina Lindén, ska vi berätta på torsdagen om vårt stora EUprojekt Futura - lära för att lära och hur projektet …

Parenteser

 Från engelskans "parents" och det svenska ordet "parantes". Används ofta i en något ironisk eller nedlåtande mening; föräldrarna är en parantes i ens liv. (Slangopedia.se)Hur ser du på föräldrar i förskolan? Är de ett hinder och extra jobb i verksamheten eller en kraft och hjälp i vardagens arbete med barnen? Är de parenteser i verksamheten …

Digital kompetensutveckling i Norra Hisingen

I Norra Hisingen har man använt sig av min föreläsning "I de digitala fotspåren växer ett nytt lärarskap fram" via nätet. Med hjälp av bikupor (diskussionsgrupper) och post-it har man bearbetat föreläsning som delats upp i två. En pedagog uttryckte "Det känns som om hon har varit här!"Som komplement har man även köpt in vår bok "Mediepedagogik …

Hur skapar du estetik av strävansmålen? 

Det har varit en händelserik start på veckan i mitt jobb som kvalitetsutvecklare för område förskola i Västra Göteborg. Vi har bland annat fortsatt vårt arbete med vårt EUprojekt och startat upp ett nätverk. Vill ni läsa mer om det har vi nu en Facebooksida där man kan följa arbetet i Västra Göteborgs förskolor, tryck …

Lärstämma Härryda

Idag har jag haft förmånen att få vara med och föreläsa på Härryda förskolor och skolors årliga lärstämma. Otroligt kul att mötas och fundera kring vad vi behöver för att möta barnen med digitala verktyg och om det transformerade lärarskap som följer det digitala. Det är så viktigt att skapa möjligheter för delande och lärande - …

Föreläsning Ale

Förmiddagen spenderades med 300 entusiastiska pedagoger i Ales förskolor som fortsätter med inspiration genom interna föreläsare. Framtidsspaning - livliga diskussioner