Upplevelsen av att vara bäst

"Om man har som som mål att vara bäst vill man inte hjälpa andra att bli bättre, eftersom det kan leda till att man förlorar sin position." Hans-Åke Scherp om NPM i förordet till Ledarskap med fokus på lärande Jag har tidigare funderat kring begreppet bäst och jag tycker att det är ett laddat begrepp i …

Unikhet och relationer #SETTlaggad2015

Det har varit fyra intensiva och roliga dagar på SETT 2015 av många olika skäl. Givetvis främst av den glädje i att möta upp de människor som jag möter ständigt på twitter, facebook och andra sociala medier - eftersom vi oftast möts via datorn känns det otroligt fint att möta dem IRL men också att …

Skrämselpropaganda…

Återigen läggs det ut artiklar för att "negativisera" lärplattor...Större risk för löss för att man sitter mer tillsammans - för det gör vi aldrig när vi läser bokStrålningen från tekniken - face it, vi har strålning runt omkring oss överalltOch nu... Gamnacke - för vi satt ju aldrig innan och tittade ner i skolböcker?Läs om …

Återskapande som sorgeprocess

Det finns en tröst i att återskapa när saker förändras. I återskapandet lättar sorgen över att förlora det som varit men det är också ett sätt att minnas något man höll kärt. Det är en sorgeprocess.  På våra förskolor pågår mycket återskapande, återskapande av ett arbetssätt från flydda tider, återskapande av en tid när man …

#SETTladdad 2015

Tänkte köra ett varv i bloggen inför SETT och gå tillbaka för att läsa mina gamla inlägg från tidigare SETTmässor! Tankar, intryck och avtryck... #SETTladdad20132013 stod jag på SETT för första gången och föreläste - så himlans nervös! Och så mycket nya tankar väcktes under den resan när jag fick möjlighet att lyssna på alla …