Låt oss projektera en dialog tillsammans!

   Citat Bengt Molander - Kunskap i handling s84 Citat får mig återigen att tänka på ämnet jag återkommit till - tonen på sociala medier. På många forum är det inte dialog man är ute efter utan snarare mer egocentrerade uttalanden.  Dialogen har minskat och det är mer pajkastning än tidigare - Twitter är värst. …

SKAs mallande

Jag har fått lite förfrågningar om mallar för systematiskt kvalitetsarbete. Det är svårt att presentera en speciell mall som ska lösa det systematiska kvalitetsarbetet och i mitt arbete som kvalitetsutvecklare håller jag just nu på att stötta arbetet med att skapa kvalitet i det systematiska uppföljningsarbete som görs av våra förskolechefer i stadsdelen. Men det finns …

”Man får inte…” 

Fortsätter med "regeltankar" efter att denna bild fanns i mitt flöde:     Har ni funderat på vilket förhållningssätt ni har på avdelningen /klassen /förskolan/ skolan?  Hur många "man får inte" har ni? Varför får man inte? För vem får man inte? Finns regeln för er eller barnen? Är det en regel som hänger kvar utan …

Vill du vara med och lyfta förskolan i ett projekt med mig?

Jag behöver din hjälp - just det - DIN hjälp! Pedagoger inom förskolan är grymma på att ta kort, kort som visar så mycket mer än en bild på ett barn. Bilderna syns på våra förskolor, de syns på Facebook, de syns på Instagram. Pedagogerna har på många sätt utvecklats till proffsfotografer med ett öga för att …

Begrepperi begreppera

Begrepp.... Vi begreppar mycket i förskolan - vi kan också kalla det fackspråk. Precis som pedagogiken förnyas fackspråket och nya begrepp börjar antas på förskolor runt om i landet. Det kan till exempel vara att man istället för inskolning kallar den första tiden på förskolan för introduktioner eller att vi snarare pratar övergångar istället för …

Vinnare av Albert Shanker Education Award

Nu är vinnaren av Albert Shanker Education Award utsedd. Dr Luisa Bautista Yu från Fillipinerna.  Vad är Albert Shanker Education Award? Läs här!  Här finns en film om hennes arbete med att bygga upp förskolor och skolor efter tyfonen 2013.  Återigen roligt att ha fått vara nominerad och dela den nomineringen med människor som Dr …

Ny termin – nya chanser att göra bättre

Under våren spreds det ganska hårda tongångar på Twitter och det förs liknande tongångar allt oftare på olika forum på Facebook. Låt oss göra resterande delen av året bättre! Låt oss vara nyfikna på varandra, låt oss vara det där utvidgade kollegiet som stöttar, inspirerar och problematiserar på ett ödmjukt sätt. Tänk efter innan du …