Tillsammans blir vi mångkompetenta

Bakgrund; Idag var jag på en föreläsning idag kring flerspråkighet i förskolan och där frågan lyftes hur man kan hantera frågan kring modersmålsstöd i förskolan. I diskussionen lyftes komplexiteten i hur man kan planera för arbetet med modersmålsstöd - kan man anställa pedagoger med det modersmål som behövs i verksamheten? Men å andra sidan går …

Relationer, hierarkier och avstånd

Under de senaste dagarna har jag funderat mycket kring relationer, hierarkier och avstånd kopplat till organisation och ledning. Att leda kan ses som ett projektarbete och vi vet som pedagoger att om vi ska kunna följa barnen och vara medforskande måste vi finnas i närheten av barnen och vi måste befinna oss i relation till …

Dokumentationens fokus – att reflektera kring mikro och makro

Jag har fått en upplevelse och erfarenhet av att dokumentationens fokus ska riktas mot process inte produkt. Det är ett viktigt ställningtagande som pedagog att göra, dokumentera process eller produkt, då det är genom det ställningstagandet vår teoretiska grund synliggörs.  I jakten på att frångå produktion och gå till process har dokumentationens processfokus gått alltmer …

Ni glömmer väl inte SKAråden?

Ibland behöver vi påminnas om Skolverkets skrifter. I boken "Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet" från Skolverket finns mycket stöd i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete. Mycket att reflektera kring och material för att förbättra vårt systematiska kvalitetsarbete.  Som till exempel... Det är verksamheten och inte barnen som ska utvärderas. s22   Vad skillnaden mellan uppföljning och utvärdering …

Innehåll viktigare än tillgång

Jag kan uppleva att många verksamheter fokuserar mer på tillgång och mängd IKTverktyg än på VAD som ska göras med dem. Det är viktigare med antalet iPads på avdelningen än att jag som pedagog vet hur jag kan använda den för att fördjupa barns lärande. IKTavdelningar blir tillhandahållare snarare än inspiratörer och handledare.  Läste följande …

Förskoleklass och övergångar

Ny litteratur i posten. "Förskola och skola" av Dahlberg och Lenz Taguchi (SOU 1994:45). Skrevs i samband med diskussioner om/när sexåringarna skulle in i skolan och de pedagogiska möjligheter och risker som kunde bli som följd.  Ska bli spännande att läsa och göra en analys av de möjligheter och farhågor som det reflekterades över blev …

Meningsfull förskola #republish

Har av olika anledningar "hittat" ett av mina gamla blogginlägg - gör republish på det inlägget, känns viktigt i början av terminen.  https://larandeframtid.com/2014/10/18/vad-innebar-en-meningsfull-forskola/