Bygg din egen stege

Karriär – inte trodde jag för några år sedan att jag skulle befinna mig i en karriär – men det gör jag och jag har himlans roligt samtidigt. Visst är det stressigt och ibland befinner jag mig i sammahang där energin flödar och takten är hög – ibland är det jobbigt men oftast så är det fantastiskt och jag har fått förmånen att befinna mig i sammanhang där människor med passion och glöd gör så att det händer saker. 

Men vänta… Jag backar tillbaka till ”förmånen” för visserligen är det en förmån men att jag befinner mig i de sammahang som jag gör är inte slump – det är ett resultat av hårt arbete och passion för det jag gör – som jag tror fotbollspelaren Pele har sagt. 

Det är någonting med jantesamhället i Sverige, där man ska vänta på att någon annan säger att jag är värdefull och att jag kan saker. Om jag själv uttrycker mitt värde  – då har man hybris. 

”Du lär dig inte av att följa regler. Du lär dig av att göra och falla.”

– Richard Branson, grundare Virgin Group.

Jag trodde som sagt inte att jag skulle påbörja en karriär. Jag trodde att min högsta dröm var att bli pedagogista – sedan att bli förskolechef och många gånger fick jag höra saker som att ”du är för ung”, ”du är för oerfaren” och nu befinner jag mig på en fantastisk tjänst som kvalitetsutvecklare och föreläsare kring digitala verktyg. (Tack Ina Lindén för att du tror på mig, min kompetens och att du låter mig växa – även om jag inte alltid fyller kavajen.)

Men hur tog jag mig hit? 

Som föreläsare var det faktiskt ett fall på ett bananskal som jag sedan valde att utnyttja till min fördel. Vi fick iPads på den förskola jag arbetade på för fyra år sedan och av en slump fick jag och en kollega föreläsa på Torghandel, Center för Skolutveckling, och i Partille. I Partille satt Linda Linder och lyssnade och hon skulle vara officiell bloggare för SETT 2013 då förskolan för första gången skulle få vara med genom föreläsningar. Och hon rekommenderade mig och jag fick vara med. 

Strax innan detta blev jag inspirerad av min vän Susanna Cederqvist, som föreläser om dyslexi. Vi var på återträff på folkhögskolan i Jönköping, där vi lärde känna varandra, och hon fick nog lyssna till en ganska klagande Erika. Hon sa någonting i stil med att ”om du inte lägger din energi på någonting så kommer du att bli bitter”. Det bär jag med mig än idag – bli aldrig ett offer för att du inte tror på dig själv – gör ett val och välj det du mår bra av. Gör du det kommer positiva saker att hända!

SETT 2013 var en ingång för mig in i en föreläsningskarriär, jag började blogga, jag började twittra, jag började nätverka. Och jag fick, som ett resultat av detta, möjligheten att vara med i boken Mediepedagogik på barns villkor. Jag lade ner otroligt mycket tid utanför jobbet på att nätverka och synas på de sociala medierna. Ett tag kändes det som att jag arbetade 200 %. Idag är jag fortfarande aktiv men nu handlar det mer om att vila och dialogera i mina nätverk men också för att göra reklam för mina föreläsningar och min blogg. 

På jobbet var det svårt att sköta både yrkesrollen som förskollärare och att vara i uppstarten av en annan karriär. Det var svårt att ta ledigt och i Göteborg var ingen intresserad av att lyfta interna kompetenser – så Stockholm blev under ett tag min huvudarena. Och trots mycket jobb så var och är det otroligt roligt och givande att ha två karriärer som idag snarare går ihop under min roll som kvalitetsutvecklare. Det finns så många i mitt nätverk jag vill tacka för möjligheter och tilltro – ingen nämnd, ingen glömd!

När jag tänker tillbaka på det så har jag arbetat hårt för att vara där jag är idag, det är ingen som har gett mig min karriär – det ett intensivt arbete dit men som givetvis också placerat mig där jag är idag.

Så jag vill uppmana alla som jobbar därute, oavsett yrkesroll, våga släppa jante – se till att inte vänta på att bli lyft av någon annan utan lyft dig själv! Ta kontroll över din egen karriär! 

  • Berätta vad du gör! 
  • Var stolt över det du gör! 
  • Dela det du gör! 

Och glöm inte att vara ödmjuk – för det är dina processer du delar – du kommer att möta motstånd och människor som reagerar på att du bryter normen. Mitt råd är att möta med dem med öppet sinne och dialog eftersom de är i sin process men….

”Låt ingen annan avgöra ditt värde”

  

Hur lever du dina värden?

”Oavsett vilken pedagogik man väljer att arbeta efter så har den en inbyggd syn på eleven, en syn som med tiden även eleven kan komma att betrakta som det riktiga sättet att se på läroprocesen. Varje pedagogisk praktik förmedlar oundvikligen en uppfattning om läroprocesen och den lärande. Pedagogiken är aldrig neutral eller harmlös. Den är ett medium som bär på sina egna budskap.”

Jerome Bruner

Pedagogiken är aldrig neutral eller harmlös…den har en inbyggd syn på eleven…

Ett fackspråk har under åren kommit att utformas inom förskolan. Vi pratar om kompetenta barn, miljön som den tredje pedagogen, ett vidgat språkbegrepp, vi pratar om barns delaktighet och inflytande. En svårighet när ett fackspråk,  inom denna typ av verksamhet, blir vardag är att man tillskänker språket ett värde, ett innehåll som efter ett tag tas för givet. Med tiden sker sedan en värdeminskning av ordet och det ordet innehåller. Det som tidigare fyllt ordet blir bara begrepp utan förankring i nuet och säger egentligen inte något om de värden som vi ursprungligen gett orden.

Begreppen har därmed blivit floskler som inte förankras varken i den verksamhet vi vill att de ska spegla eller i mig som pedagog.

Vi lyfter begreppet ”lust att lära” – egentligen kvittar det vilket begrepp vi väljer eftersom de alla går igenom samma värdeminskning när vi slutar att diskutera dem. Om vi lägger begreppet ”lust att lära” som ett utvecklingsmål – att stärka barns lust att lära – så måste jag börja med mig själv. Vad innebär lust att lära för mig och hur kan jag använda det som ett verktyg i mitt arbete med barnen? 

happy-217089_960_720

Om vi har lust att lära som utvecklingsmål på förskolan så måste vi på förskolan, i en kollektiv process, äga begreppet lust att lära för att kunna arbeta med det som ett utvecklingsmål. Vi, pedagoger och förskolechef, måste komma i process kring begreppet och skapa någon slags förförståelse för vad begreppet handlar om – för oss. Det handlar i slutändan om att vara i en process tillsammans med barnen – utan den kan vi inte vara medforskande – då är vi bara observatörer av en process och lärande.  Först då kan vi arbeta med lust att lära tillsammans med barnen. Har jag inte en egen bild av vad det innebär att lära med lust så blir begreppet bara en floskel som inte slutändan inte kommer att kunna stödja barnen i deras lärande.

Det värdearbetet måste göras om och om igen, orden/begreppen måste ”aktiveras” med laddning hela tiden. Det är som med ett batteri – det håller ett tag men sedan måste det laddas om.

Det är också viktigt att värdeladdning sker på alla nivåer – från individen, från arbetslaget, från förskolan, från förskolechefen. Att värdet skapas i vår organisation, att vi inte glömmer att vi själva är ett verktyg i en verksamhet. Jag tänker att begreppen måste reflekteras över, de måste teoretiseras men också praktiseras på olika sätt – inte bara med barnen och inte bara av pedagogerna utan även av förskolechef – för begreppens innebörd måste leva på alla nivåer om vi ska färdas på samma väg. Vi måste leva våra värden!

Så fundera över – hur lever du dina värden?