En gnutta osäkerhet – en nödvändighet

Jag har många gånger i mitt yrkesliv ställt mig frågor kring dialog. Vad representerar en dialog? Och vad är den stora skillnaden mot monolog - förutom det självklara i antal deltagande? I dialogen möts tankar - nyfikenhet är kärnan. Även andra faktorer påverkar och nödvändigas i dialoger - bekräftelse, utmaning, motstånd, delande - men för …

Bloggtorka nej – beprövad erfarenhet prövar mitt huvud!

Bloggtorka - nej! Saknat bloggandet men såväl hjärna som händer har varit upptagna med sluttampen av studier. Under hösten 2015-2016 har jag läst 15p pedagogistafördjupning för skola och förskola på Göteborgs Universitet. Imorgon ska den obligatoriska fältstudien in och ikväll dras de sista krafterna ur skrivångesten för att få in den.  Jag har valt att …

Podcast om förskolan #2

Nästa avsnitt i podcasten "Vi pratar förskola" är ute. Denna gång diskuterar Josefine och Sofie beprövad erfarenhet. Gäst är förskolechef Linda Olausson.  För mig är detta avsnitt extra intressant eftersom jag just nu är mitt uppe i skrivandet av en fältstudie kring beprövad erfarenhet. Begreppet är svårtolkat och i avsnittets diskussionen framgår det. Vad är …

Sänk inte ribban…

Det är svårt att rekrytera förskollärare i Sverige, löner är det främsta slagträt i den problematiken. Förskolechefer börjar desperat leta efter yrkeskategorin förskollärare för att säkra läroplanen men lyckas inte finna de förskollärare som kan fylla rocken för uppdraget 2016 och nöjer sig därmed just titeln förskollärare på en medarbetare. Olika områden, olika problematik…Några söker …