Bra tips på filmer till projektorn

På IKTsidan finns ett inlägg med bra tips på filmklipp för visuellt arbete med projektor –Tryck här

MEN jag vill dock lägga till att vi måste reflektera djupare än till avstämning av läroplanen i dokumentationen. 

 • Vad är det barnen utforskar när de är bland fiskarna i vattnet? 
 • Hur kan de få vara i det utforskandet på andra sätt? 
 • Hur kan de bearbeta det dem upplever genom andra språk? 

Vi får inte bara hamna i upplevelser som självändamål (som vi checkar av mot läroplanen) utan vi måste också ge barnen möjligheter att förankra och fördjupa på många olika sätt. 

Så glöm inte att reflektera också! 

Internationella bokveckan

​​​Inspirerad av modiga författare på Bokmässan testar jag något nytt!

#kollektiv
#mod
#inspiration

​​

Digitala plattformar och sociala medier

Majoriteten av oss använder olika digitala plattformar i våra verksamheter, plattformar för information, dokumentation och uppföljning men inte så mycket dialog. Många gånger är plattformerna uppbyggda efter vad någon annan (än verksamheten) anser vara behovet, uppbyggda av människor med bred erfarenhet av system – baserat på människor som använder digitala system i sin vardag. Det är en het bransch att vara i, vissa plattformar har fått större genomslag än andra. 

Den där lilla problematiken att personer utanför verksamheten löser de behov som verksamheten har…nja oftast är det någon i kedjan som är nöjd men sällan de som ska verka i systemet mest, framförallt de som inte sitter vid en dator under majoriteten av sin yrkesvardag. 

Till detta kommer riktlinjer och policies för kommunikation vilket också kan ställa till det. All respekt för att varje yrkeskår har sin expertis men när expertis används som rådande, utan kontakt med de som återigen: arbetar i verksamheten, kan göra det problematiskt och istället hamnar man i två olika lägen. Antingen anpassar man sig och försvinner i en mängd eller så är man lite bångstyrig och utgår från den egna verksamheten. 

Missförstå mig rätt – likvärdigheten är viktig men likvärdigheten kan också få saker att försvinna.

Jag vet till exempel att det diskuteras mycket kring riktlinjer för sociala medier i många kommuner. Vissa har laddat in ett värde i dessa medier, skapar sidor och grupper medan andra backar långt bak med hänvisning till säkerhetsperspektivet.
Självklart ska vi alltid ha en viss vaksamhet kring sociala medier – det krävs en medveten strategi vid användande av dessa i professionella sammanhang och ibland uppstår etiska dilemman, ja. 

MEN den erfarenhet jag har, det kan se annorlunda ut hos er, är att sociala medier har många fler fördelar för verksamheten än nackdelar. Dela och lära, dialog, stolthet och ett starkt rekryteringsinstrument är några av de fördelar jag märker genom aktivitet på sociala medier. Jag kan också se en högre aktivitet i sociala medier än i de plattformar som valts ut för verksamheten – vi når fler. 

Jag vet att jag blandar äpplen och päron genom att blanda interna och externa plattformar men jag kan uppleva att de ibland går ihop, framförallt inom sociala medier. 

Hur använder ni sociala medier i ert vardagliga yrkesliv? 


#stoltförskollärare 

Lite nostalgi kom upp på facebook. 

2015 blev jag nominerad, som första svensk och förskollärare, till Albert Shanker Educ Award. 

Det var roligt att få förtroendet trots att jag inte vann…

Förskolepodden som lyfter förskolan

Klockan är 17.30 när jag ringer på ytterdörren till Beryllgatans förskola i stadsdelen Västra Göteborg. Sofie öppnar dörren och släpper in mig. Vi går genom piazzan till en av förskolans avdelningar där Josefin sitter och plockar ihop det sista inför dagen. Det är bara några barn kvar på förskolan som är på avdelningen bredvid tillsammans med en kollega. Vi går upp på förskolans övervåning och jag bjuds in i ett samtalsrum. Det är i det här rummet Josefin och Sofie spelar in sina podavsnitt. 

14067854_1669876533339715_5051112422085773754_o
Josefin Malm och Sofie Källhage – förskollärare med reflektion som verktyg för att förstå
Jag ställer frågan om hur lång tid det tar att göra ett avsnitt till poden och de skrattar. Samma fråga fick de av tidningen Förskolan som besökte de förra veckan för att göra ett reportage om deras pod. Sofie berättar att varje avsnitt tar cirka åtta timmar att spela in och mixa, vilket självklart gjort att podden tar upp mycket av Josefin och Sofies fritid då deras tanke är att det ska komma ut ett avsnitt var tredje vecka. Det är via messenger den mesta kommunikationen går kring vad som ska tas upp i podden.

Josefin och Sofie träffades på Beryllgatans förskola när förskolan öppnades men det var på en resa till Italien i stadsdelens EUprojekt som de lärde känna varandra. De delade rum på hotellet under resan. Josefin har sedan länge lyssnat på poddar och hade laddat sin telefon full med sådana ifall att hon inte skulle kunna sova under resan men det blev ingen tid för det, Josefin och Sofie hade alltför många tankar att reflektera kring för att hinna lyssna till podcasts. Framförallt gick diskussioner om att det inte fanns någon podcast för förskolan.

Det tog dem sex månader innan det blev verklighet. Mycket tid lades på det tekniska, vilket än idag är det som tar mest tid men tack vare sociala medier har mycket stöd funnits för att få podden att fungera, bland annat nämner dem gruppen Podcastbubblan som Jacob Möllstam  (ansvarar för podden Skolsverige tillsammans med Karin Berg) rekommenderade. I podden vill Josefin och Sofie komma bort från det negativa som problematik kring stora barngrupper och stress, och i stället fokusera på att lyfta det positiva, det som stärker pedagogerna och att få folk att tänka efter, att se möjligheterna.

Vi har valt ämnen som inspirerar oss! / Sofie

Idag har de publicerat sju avsnitt men fler kommer till hösten med teman som genus och giftfri förskola. Det finns en lång lista med ämnen som de vill ta upp och fler läggs till allteftersom, ämnena tar aldrig slut. Drömmen är givetvis att kunna lägga mer tid på podden så att de kan göra mer research innan avsnitten och förbättra det tekniska då redigeringen tar mest tid. Josefin och Sofie berättar att det är stressig att hinna ibland men att det ger mycket tillbaka när man gör podden.

Apropå ge tillbaka så är det något de vill uppmuntra lyssnarna till – att ge feedback och lyssnarrespons. Mer dialog och reflektion, säger Josefin. De berättar också att de har fått reda på att podden används och delas av människor de inte känner och i olika forum på sociala medier. Detta är roligt, tycker de, men det känns fortfarande väldigt konstigt. Under Bokmässan i Göteborg och SETTsyd i Malmö kommer Förskolepodden att finnas på plats, så min uppmaning till er som är där är att söka upp och reflektera med dessa spännande människor.

En gäst de kontaktat och som de inväntar svar ifrån är Gustav Fridolin – men än så länge har de bara fått ett meddelande om att det kan ta tid innan de svarar. Jag frågar dem om vem som är deras drömgäst och de svarar Cristian Fabbi och Gunilla Dahlberg. Jag frågar dem vad de skulle vilja lyfta med Gunilla och de hänvisar till läroplanens olika begrepp som är odefinierade, vad betyder alla dessa begrepp och är det okej att använda begrepp som det inte finns någon tydlig definition kring. Men de säger också att Gunilla kan få välja ämne själv – bara hon kommer!

De vill också lyfta alla de förskollärare som är bra på sina jobb och som har reflektioner att lyfta. Till exempel har de två kollegor som de gärna vill ha med i podden just på grund av att de har ”grymma reflektioner” men det där med att höras i en podcast är lite läskigt. Jag hoppas att Josefin och Sofie övertalar dem eftersom det är viktigt att barnens närmaste hörs och syns!

I slutet av kvällen frågar jag om det är något de vill lägga till och de återkommer till deras grund, och det är att de vill reflektera över förskolan och att det är nog med att poängtera att det inte finns någon sanning.

Vi är ödmjuka, vanliga människor, inte extraordinära på något sätt… / Josefin

Jag vill tacka Josefin och Sofie för deras initiativ. Förskolepodden är en del av att sätta förskolan på kartan. Jag har skrivit det förut: jag gillar deras, nästan filosofiska, reflektioner. Jag tänker att de representerar ett mod och en vilja – vill man göra något så det finns det inget mer att göra än att testa! Det finns bara möjligheter! Och någonstans är det väl också det vi vill förmedla till barnen?!

Här finner du alla avsnitt! Du kan också finna dem genom appen Podcaster som finns i din iphone!

Har du ingen iphone – tryck här!

img_6273

Teaser – intervju av ”Vi pratar förskola”poddens grundare

Här kommer en liten teaser…

14067854_1669876533339715_5051112422085773754_o

Inom det närmaste kommer jag att göra en intervju med Josefin Malm och Sofie Källhage – de två förskollärare som står bakom förskolepodden ”Vi pratar förskola”.

 • Vad var det som fick dem att starta podden?
 • Vad var deras ingångstankar?
 • Var det svårt med allt det tekniska?
 • Hur har de kommit fram till sitt innehåll?
 • Har det blivit som de tänkte sig?
 • Vem är drömgästen?
 • Hur ska de gå vidare med podden?
 • Vad står på tavlan inför hösten? 

Så håll ögonen öppna – inom kort kommer intervjun här på Lärande Framtid!

/Erika

Låt dokumentationen ta tid!

Terminsuppstart! Fulladdade kommer vi tillbaka till jobbet med (förhoppningsvis) ny energi som kommer att tillföra fokus och nya möjligheter i vårt uppdrag tillsammans med barnen. Kanske har vi lite större lyssnande, kanske har vi lite mer tålamod, kanske ser vi saker med nya ögon! Vi vet att de första veckorna handlar om att landa tillsammans på förskolan, vuxna och barn. Komma in i rutiner, kanske skapa nya. Kanske är du en av de som spenderat några veckor med nya bekantskaper och deras familjer? 

Som kvalitetsutvecklare sitter jag ständigt i tankar kring planering, utvärdering, utveckling och revidering av vårt systematiska kvalitetsarbetet. Frågor jag ställer mig är – Hur kan vi utforma vårt systematiska kvalitetsarbete (på central nivå) så att det stödjer och skapar förutsättningar för kvalitetsarbete på våra förskolor? Hur gör vi för att få allt att gå ihop? Hur gör vi med de uppdrag som kommer från politiken, minst lika viktiga, men hur inkorpererar vi det i vårt egna kvalitetsarbete – det som utgår från verksamheten, från barnen? Med andra ord – hur får vi ihop det kommunala och statliga uppdraget.

Det är trixigt att få ihop det, det vet vi alla som jobbar med pedagogisk dokumentation, och precis likadant är det med det systematiska kvalitetsarbetet. Vi kan planera, skapa systematik men det är inte säkert att det garanterar kvalitet – men förutsättningarna är otroligt mycket bättre än utan systematiken såklart.

Det handlar om vilka frågor vi ställer och vilka förväntningar på svar vi har. Det hänger mycket på förmågan att analysera det man ser och analysera det på ett sådant sätt att det väcker mer frågor snarare än slutsatser och punkt. Där man ser tillbaka och funderar över varför någonting har förändrats – vad är det som har utförts? Vad var planerat som insatser att göra och vad blev insatser som påverkade resultatet? Och vad behöver vi göra för att fördjupa och förädla vårt arbete med att öka kvalitén i verksamheten och framförallt för barnen?

Förskolechefens förmåga att reflektera och analysera över det gångna året, tillsammans med pedagogerna på förskolan, är avgörande för hur utvecklingen tar vid. En god analysförmåga skapar större möjligheter att göra rätt insatser för att ge pedagogerna förutsättningar att utföra och utveckla arbetet med barnen. Men analys är komplext och framförallt inte lätt! Det kräver träning och tålamod.

Ibland tror jag också att reflektionen tar över i vårt kvalitetsarbete – missförstå mig rätt – reflektionen är grundläggande för analysen men det finns en tendens till att vi ibland bara pratar i vår reflektion, utan att dokumentera, men glömmer av att minnet är kort och därför behöver vi stöd av att skapa ett minne, tex genom en dokumentation av mötet. Annars blir det lätt att man går på magkänsla och frågan är om man då kan utvärdera arbetet som pågått under året? Och om man inte kan utvärdera arbetet – hur ska verksamheten kunna se vad som varit lyckade insatser och insatser som inte gett effekt – och därmed förhindra att göra liknande insatser som faktiskt kan ta tid från det som utvecklar verksamheten.

Denna problematik finns i alla nivåer, den finns på golvet hos pedagogerna, den finns hos förskolecheferna, den finns på område/verksamhetsnivå. Det är en stor problematik att man ibland underskattar dokumentationen, att man väljer bort den på grund av tidsbrist men där man inte inser att det är just dokumentationen som kommer att ge tid i slutändan. Dokumentationsarbetet kommer inte bara att ge tid till barnen, den utvecklar också pedagogerna förhållningssätt, den ligger till grund för att såväl stärka erfarenhet (bepröva den) men också ifrågasätta den och utveckla den. Och förskolechef – stora möjligheter att göra rätt insatser för att stödja pedagogerna i deras vardag med att ge barnen en utbildning som bygger på kvalité snarare än godtyckligt tyckande.

Så låt dokumentationen ta tid!

bild kopia.jpg