Tillbakablick o framåtblick – nyårskrönika tror jag de kallar det! 

Så rullar nu 2016 mot sitt slut. Jag har funderat över vad som varit årets stora höjdpunkter för mig. Jobbet som verksamhets- och kvalitetsutvecklare och bloggare/föreläsare går ihop många gånger vilket gör att även höjdpunkterna under 2016 blandas.  EUansökningar och slurapport Under 2016 skrev jag, för förskoleområdet i Västra Göteborg, två godkända EUansökningar (puh) och …

Härma eller tänka-själv

Förskolan är på stark frammarsch. Genom sociala medier har förskolans pedagoger kunnat mötas upp nationellt och skapa gemensamma aktioner för att till exempel förbättra arbetsmiljön för pedagogerna, diskutera frågor som uppstår i verksamheten, forskning och inlägg i samhällsdebatten kring förskolan. Sociala medier har gett förskolans pedagoger en röst - en röst som säger ”jag är …