Uppdraget om översyn av lpfö – varför? 

”Syftet är att öka kvalitén i undervisningen och därmed förskolans måluppfyllelse.”

”Läroplanens grundläggande syfte och intentioner ska dock inte förändras.” 

”Enligt Skolinspektionen visar nordisk förskoleforskning att det finns ett mönster av individualisering i värdegrundsarbetet över hela Norden med indikationer på att kollektiva världen allt mer marginaliseras….Gruppen är alltså inte bara en möjlighet till social utveckling, gruppen ska även bl.a. vara en aktiv del i lärandet vilket behöver tydliggöras.”

Vill du bli lite mer insatt i bakgrunden till omarbetningen av förskolans läroplan? 

Läs mer i länken! 

Forskning – Faktorer som utmärker framgångsrika skolor

Läste en kort notis om ny forskning från Göteborgs Universitet. Samsyn, tydliga mål och stabilitet är det som Jarl, Andersson & Blossing (2017) har kommit fram till utmärker de mest framgångsrika skolorna. Se bild nedan:


Jag upplever att det blir komplext i en värld där vi idag i förskoleSverige söker med ljus och lykta efter förskollärare, där lönen gynnas av att man byter jobb – konsekvensen blir att stabiliteten är svår att uppnå. När det är en ständig omrotation på chefer och pedagoger kan såväl tydlighet som samsyn vara svår att nå. Att ”det sitter i väggarna” blir ju svårt när man tapetserar om varje månad. 

MEN hur kan vi tänka möjligheter kring detta istället för att sucka djupt och tappa hoppet?

  • Vad tänker ni? 
  • Hur ser det ut hos er?


Väg(själ)

En spännande vår minst sagt pågår… På måndag börjar jag en deltids projektanställning hos Skolverket fram till sommaren. Min uppgift, tillsammans med Markus Bergenord och Anna Stigsdotter, är att plocka fram digitala kompetensutvecklingsinsatser för förskolan på Skolverket. Inte nog med att jag kommer att arbeta för Skolverket, det händer andra saker också… Eftersom jag är ganska transparent med vad jag gör och för att detta är ett stort beslut så vill jag vara öppen med min process här på bloggen.

2014 fick jag vara med om en stor förändring i min yrkesväg genom att blir erbjuden tjänsten som verksamhets- och kvalitetsutvecklare för förskolorna i Västra Göteborg ( d.v.s. 47 stycken förskolor, ca 550-600 pedagoger, 19 förskolechefer och två områdeschefer). Mitt fokus hade varit att gå vidare som förskolechef men när denna tjänst erbjöds var det alltför svårt att tacka nej trots en viss oro för om jag skulle klara av den. Tjänsten hade varit vilande ett tag och därför fanns inga riktlinjer för den utan den har utvecklats allteftersom och jag kan känna att den idag har formats ganska mycket efter mig som person. Mina områdeschefer har varit öppna för att arbeta fram den och det har varit ett givande och tagande under utformningen. Idag är den mer stabil i sitt utformande och har ett tydligare fokus. Det är en fantastisk tjänst med många spännande inslag tack vare en drivande ledning som ständigt tänker nytt och vågar kasta sig ut för att testa!

Att gå från mikro till makro

Mina huvuduppgift är idag att arbeta med kvalitetsarbetet och det som ingår för att stödja det arbetet, t.ex. uppföljning, kompetensutveckling och EUprojekt. Tjänsten är väldigt flexibel och övergripande med stora perspektiv och har från och till varit en utmaning men jag landar hela tiden i att utmaningarna utvecklar mig och min kompetens, även när jag får ta ett steg längre ut än min proxiamala utvecklingszon. Sedan augusti 2014 har jag lärt mig så otroligt mycket mer än jag kunde ana. Jag har fått insyn i hur ledning kan se ut på central nivå, hur ett fantastiskt utvecklingsarbete kan skapa länkar och knytpunkter en stor stadsdel, att det finns flera perspektiv på kvalitetsutveckling, att EUpengar kan ge stora möjligheter och att det är viktigt att befinna sig i flera olika skikt – i mikro och makroperspektiv.  Och – att det alltid, alltid finns mer att lära!

Jag befinner mig i sammanhang med människor som ger mig energi, där mina närmaste kollegor alltid (i framgångar och motgångar) kan skratta och driva arbetet framåt. Med områdeschefer och förskolechefer som vill utveckla verksamheten och vill göra det bättre för barnen. Ett tillåtande klimat där det där det finns möjligheter att växa. Jag är så tacksam för den tillit och förtroende som har givits mig som kvalitets- och verksamhetsutvecklare och på det sätt som denna tjänst fått mig att växa i min profession och som människa.

Ett extra stort tack till dig Ina,

  • som trodde på mig tillräckligt för att ge med denna tjänst
  • som har stöttat mig när det varit svårt
  • som ger mig möjligheten att växa…

…utan dig hade jag inte varit den person jag är idag!

Det som dock har vuxit på mig det senaste året är att jag saknar ”golvet”, jag saknar att vara nära barnen och att se rent fysiskt med egna ögon hur verksamheten utvecklas genom de möjligheter jag, tillsammans med andra, kan skapa. Jag vill möta pedagogerna hands-on mer, jag vill återvända till den pedagogiska dokumentationen. Jag vill använda min kompetens som förskollärare och pedagogista. Jag vill helt enkelt komma närmare kärnan igen och vara i det lilla – i de små men ändå stora processerna. Så det är med blandade känslor som jag har valt att gå vidare till en ny tjänst.

P1080978

Nya utmaningar 

Från och med augusti kommer jag att arbeta med att utveckla det pedagogiska innehållet på förskolorna i Gråbo, Lerums kommun. Det kommer att bli spännande att få möta nya verksamheter, nya ansikten, tankar och perspektiv.  Att se andra processer än de som jag varit inne i de senaste tre åren. Jag kommer att ha möjlighet att möta kollegor med liknande tjänster som kan bilda ett nätverk, Marie Folin (som du kan läsa om här) och Linda Mjölner som också bloggar HÄR. Lerums kommun har också ett samarbete med Gunilla Dahlberg vilket ska bli spännande att se hur det utvecklas i verksamheterna framöver. Framförallt är jag väldigt nyfiken på hur Gråbo förskolor kan växa och utvecklas. Sedan 2011 har tre förskolechefer i Gråbo valt att gå samman och ha gemensam ekonomi, gemensam administratör och gemensam specialpedagog – och det tror jag kan gynna ett utvecklingsarbete. Jag vill också förflytta mig till en mindre organisation för att se hur det påverkar verksamheten, Lerum är mindre än Göteborg.

Så det är som sagt med blandade känslor denna termin kommer att avslutas. Med sorgen över att lämna ett fantastiskt arbetet med fina kollegor till att med nyfiken förväntan på att gå in i nya sammanhang med andra möjligheter till hösten!

”Balans handlar om att falla in och ut ur balanspunkten, försöker man hålla fast den så ramlar man” 

Cirkus Cirkör