Uppdraget om översyn av lpfö – varför? 

"Syftet är att öka kvalitén i undervisningen och därmed förskolans måluppfyllelse." "Läroplanens grundläggande syfte och intentioner ska dock inte förändras."  "Enligt Skolinspektionen visar nordisk förskoleforskning att det finns ett mönster av individualisering i värdegrundsarbetet över hela Norden med indikationer på att kollektiva världen allt mer marginaliseras....Gruppen är alltså inte bara en möjlighet till social utveckling, …

Forskning – Faktorer som utmärker framgångsrika skolor

Läste en kort notis om ny forskning från Göteborgs Universitet. Samsyn, tydliga mål och stabilitet är det som Jarl, Andersson & Blossing (2017) har kommit fram till utmärker de mest framgångsrika skolorna. Se bild nedan: Jag upplever att det blir komplext i en värld där vi idag i förskoleSverige söker med ljus och lykta efter …

Väg(själ)

En spännande vår minst sagt pågår... På måndag börjar jag en deltids projektanställning hos Skolverket fram till sommaren. Min uppgift, tillsammans med Markus Bergenord och Anna Stigsdotter, är att plocka fram digitala kompetensutvecklingsinsatser för förskolan på Skolverket. Inte nog med att jag kommer att arbeta för Skolverket, det händer andra saker också... Eftersom jag är ganska …