En galen idé, eller? – om rekrytering

Det finns en problematik i förskolans värld som sällan lyfts eller diskuteras. En problematik som överskuggas av förskolans kultur och tradition men också på grund av avsaknaden på förskollärare.  Det jag vill adressera i detta inlägg är formen för anställning av förskollärare, inte för att barnskötares anställning inte är viktig utan för att det finns …