Reggio Emiliainspiration = storarbetslag… eller? (repsons Folkman)

Hemkommen efter en föreläsningskväll på Göteborgs universitet där Sara Folkman presenterat sin avhandling ”Distans, disciplin och dogmer – om ett villkorat lyssnande i förskolan - En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik”.  Det var en kväll som på många sätt väckte frågor, både kring hur ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt tolkas och upplevs, dels kring …

När det man tänkt hjälper andra att tänka

Så kul när det man tänkt kan hjälpa andra! Fick ett meddelande från Matilda Kruuna som arbetar inom Väsby kommunala förskolor där man använt min appanlays som verktyg i en workshop. Pedagogerna fick först diskutera hur de använder iPaden i barngrupp. Till tillfället hade alla förberett en "pedagogisk app" som de sedan satte i relation till …