Hur skapa möjligheter för berörelse?

Så många tankar flyger runt i mitt huvud baserat på de veckor som passerat i möten med andra kloka hjärnor och tankar. Det är svårt att sålla dem och binda ihop dem i en tanke som snarare blir en önskan och som i sin tur blir en riktning att tänka kring men som också måste …

Trollet fyller mig med hopp…

Idag känns det som att det finns två sidor av förskolan som blir synliggörs i media; den ena lyfter stora barngrupper, ekonomi och tidsbrist och den andra snabba lösningar och tips/trix på en ganska ytlig pedagogik byggd på görande. Vi kämpar för att få utbildade förskollärare till våra förskolor, och egentligen inte bara ”förskollärare” utan …