Författarpresentation Sara Hvit Lindstrand

Multimodalitet är något som vi inom förskolans värld alltmer börja använda som begrepp men vet vi verkligen vad vi menar? Här kommer min näst sista författare in i bilden, Sara Hvit Lindstrand.

Sara har en doktorsexamen i pedagogik och skrev 2015 (Jönköping University) en avhandling om de yngsta förskolebarnens tecken- och meningsskapande genom såväl digitala som analoga världar. Idag driver hon, tillsammans med Carin Hellberg, förskolan HallonEtt i Jönköping samtidigt som hon också gör uppdrag för Jönköping University, andra högskolor/universitet, Skolverket och Reggio Emilia Institutet.

Att skapa förutsättningar för barns meningsskapande och att göra konkret skillnad för barn och vårdnadshavare är viktigt för Sara. Hon vill befinna sig i mötet mellan forskning och den verkliga utbildningen. I boken kommer Sara att koppla ihop praktik kring digitala verktyg med teori om multimodalitet.

Instagram: @sarahvitlindstrand @forskolanhallonett

Hemsida: http://www.hallonett.se

Länk till Saras avhandling ”Små barns tecken- och meningsskapande i förskolan – multimodalt görande och teknologi”: tryck här

#sarahvitlindstrand

#bok2019

#erikakyrkseger

#lärandeframtid

Författarpresentation Maria Pelle-Bäck

Hösten 2017 fick jag tillsammans med pedagogistakollegor möjligheten att besöka Bordercrossing, en utställning som berörde mig på många sätt. Som värd för detta möte var Maria Pelle-Bäck och många spännande diskussioner följde kring digitalitet i förskolan. Marias tankar om hur utställningen påverkat och bidragit till organisationens utveckling tror jag vi alla kan ta lärdom av. Det är med stor glädje jag presenterar henne som en av bokens författare! Maria Pelle Bäck driver KreMiMa som är ett hållbarhetscenter, i Haninge kommun, som innefattar en återbruksdel, en utbildningsdel och ateljéer. Hon har en bakgrund som förskollärare, förskolechef och ateljerista. Maria är också medlem i Reggio Emiliainstitutet.

”Under hela mitt yrkesliv har utveckling och fördjupning av verksamheten genom ett estetiskt, praktisk och teoretiskt arbete varit mitt största intresse. Oavsett om jag har arbetat med barn eller vuxna så har min drivkraft varit att utveckla estetiska miljöer och ett utforskande och engagerat förhållningssätt där alla vill vara med, där alla känner sig viktiga och betydelsefulla. Där alla olikheter får plats, det har alla rätt till.” Maria Pelle-Bäck

September 2017 slog Haninge kommun upp dörrarna som första värd i Sverige för Bordercrossing, en utställning skapad av Reggio Children utifrån förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien. I boken kommer Maria, som var projektledare för utställningen i Haninge, beskriva hur ledning, pedagoger och barn arbetade med utställningen för att kroka i pågående processer i kommunen. Det handlar om lärdomar som utvecklades i relation till utställningen, hur arbetet med naturen och naturmaterial tillsammans med digitala verktyg skapade nya ögon och som kom att bygga upp en egen barnateljé i Haninge.

Följ Maria i sociala medier:

Facebook: KreMiMa Haninge Maria Pelle Bäck

Instagram: KreMiMa

Youtube: Maria Pelle-Bäck

Läroplanen i Lotusdiagram

På begäran- då min mailkorg fylls av förfrågningar…

Självklart ska vi dela med oss till varandra och detta är ju läroplanen. Jag vill dock bara styrka att jag inte är helt klar med rutorna för målen, kanske kommer att ändra rubriker/flytta mål. Men allt annat är en rak kopia från läroplanen – men glöm inte att det är den som ska vara referensen. Att jag satte ihop läroplanen på detta sättet är för att kunna få överblick för att kunna synliggöra och jämföra – detta får inte bli läroplanen på förskolan.

Lotusdiagram är bra för att lyfta blicken men det behöver såklart ingå diskussioner så att läroplanen inte blir citat på ett papper…

”Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion.”

Läroplan för förskolan 2018

Och det är viktigt att ställa målen och riktlinjer i del 2 i relation till förskolans uppdrag och värdegrund som beskrivs i del 1. Del 1 är det som kommer att bära del 2 så det är viktigt att vi inte lämnar del 1 åt sitt öde och tror att den bara ”lever och finns i oss”. Så förleds INTE av lotusdiagrammets enkelhet och överskådlighet av målen som förskolan ska skapa förutsättningar för.

”Läroplanen för förskolan innehåller två delar och beslutas av regeringen. Den första delen är Förskolans värdegrund och uppdrag och den andra delen är Mål och riktlinjer. För att förstå utbildningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens två delar som en helhet.

Läroplan för förskolan 2018

Men jag hoppas att underlaget kan hjälpa er med era processer på era förskolor, i era kontexter och framförallt – blir ett stöd i reflektioner som gör skillnad för barnen!

För att ladda ner läroplanen
som lotusdiagram

se nedan