”iustitia” ~ Är rättvisa rättvist?

Vid flera tillfällen uppkommer begreppet rättvisa i vår verksamhet. Vi pratar om rättvist och orättvist. När vi börjar lyssna in barnen hör vi också diskussionen i barngrupperna. Rättvisa är som en fana som vi bär starkt i förskolan. En liten tråd av turtagning hänger också där i flaggtampen. Men varför pratar vi så mycket om …