Nyårskrönika

Nyårskrönika brukar vara standard att skriva, att minnas tillbaka året som varit och tankar inför det nya. Så här kommer min… Bild: Pixabay Om jag börjar med att titta tillbaka på 2019 så kan jag nästan ställa mig frågan om hur jag orkat mig igenom det. Att arbeta på i 100 knyck, föreläsa, skriva bok …

Words matter…brister eller styrkor?

I senaste tidningen Förskolan fanns ett tema med artiklar kring lek. Mycket intressant och spännande. Det pågår mycket diskussioner om lek sedan läroplanen återerövrade och tryckte på denna viktiga del av livet. Det är så bra att vi lyfter leken som lite hamnat i bakvattnet när vi försöker reda i vad undervisning är i förskolan. …