Erika K Seger

Erika Kyrk Seger är en av förskolesveriges mest engagerade inspiratörer. Som en stark förespråkare av dela-kulturen bjuder hon generöst på reflektioner, lärdomar och tankar via sina sociala medier. Hon har ett starkt intresse i gemensam utveckling och har under flera år arbetat med verksamhetsutveckling.

Det som skiljer Erika från många andra inspiratörer är att det hon lyfter framförallt handlar om hennes egen praktik och den osäkerhet och tivel som alltid måste finnas med när vi pratar om lärande. Syftet med hennes inlägg är att ödmjukt dela tankar och det som försätter tanken i reflektion med förhoppning om att den som läser också kan få tankarna att snurra.

Erika är legitimerad förskollärare/lärare, pedagogista och rektor. Hon är en mycket uppskattad författare och föreläsare som bjuder på tankekullerbyttor och alltid lämnar sin publik fylld med energi och inspiration. Våren 2020 startade hon även podden Förskolefundror.

Kontakta Erika:

”Erika är en inspirerande och energigivande föreläsare och handledare. Hon är mycket bra på att lyfta, möta och synliggöra människors olika tankar och utgångspunkter i handledningsarbete. Erika är driven och noggrann och väldigt mån om människor som hon arbetar med. Jag gratulerar människor som får arbeta med henne!”

Linda Linder, Pedagogiska Kullerbyttan