Under 2021 och våren 2022 är Erika föräldraledig och genomför inga fysiska föreläsningar. Däremot kan du beställa digitala föreläsningar som är förinspelade.

För att få mer information om dessa – tryck HÄR!

Nedan finner du några av de föreläsningar Erika Kyrk Seger erbjuder just nu. Givetvis går det också att kombinera dessa för en längre föreläsning.

Digital förskola / Digitalt meningsskapande i förskolan

I början av 2020 kom boken ”Digitalt meningsskapande i förskolan” ut. Men vad innebär egentligen meningsskapande i relation till digitala verktyg? Vad är digitalitetens punctum och hur kan leken hjälpa oss att förstå hur vi ska förhålla oss till det digitala. Didaktiska frågor och hållbarhet blir vår ledstång i ett sökande efter förståelse och undervisningpraktik där vi skapar pedagogiska val som stödjer barns utveckling och lärande – oavsett om det är en ipad eller en pensel.

60 min-120 min

När dokumentationen fastnar i skärmen

Digitala resurser ger oss i förskolan fantastiska möjligheter att på olika sätt dokumentera vår verksamhet och barnens processer genom gemensamma plattformar, foto och film. Fantastiska möjligheter som också skapat en hel del dilemman kring den pedagogiska praktiken där barnen kan bli objekt i dokumentationen snarare än ett subjekt. Hur kan vi skapa tillgänglighet mellan den digitala dokumentationen och barnens egna lärprocesser?

60 min

Att sätta sig själv på spel

”Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande.” står det i läroplanen – men hur lever verksamheten sina egna värden? Erika problematiserar kring hur vi pedagoger kan mötas i våra olikheter och hur vi hanterar de situationer där våra åsikter inte går ihop. Nöjer vi oss med en tyst överenskommelse eller kan våra krockar faktiskt öppna upp för ett nytt lärande? (recenseras HÄR av Förskolepodden)

60 min

Digitala vär(l)den

Det digitala är, trots sin stora närvaro, ett relativt nytt arbetsverktyg i förskolan vilket gör att verktyg och appar har en tendens att hamna främst i vårt synfält och det riskerar att leda till tekniskt utforskande snarare än pedagogiskt innehåll. Men varför ska vi egentligen arbeta med digitala verktyg i förskolan ? Är det för att det nu finns i läroplanen? För att det är framtiden? Och vad behöver vi prata om för att inte hamna i ett digitalt ytflyt och testande?

60-120 min

Vill du boka Erika för en föreläsning?