Erika Kyrk Seger är föräldraledig under ht 2021- vt 2022 och går ej att boka för uppdrag.

Om du ändå är intresserad av en föreläsning finns det möjlighet att köpa webföreläsningar. Det gör du genom att besöka denna sida – tryck här.

Kontaktuppgifter:

Erika Kyrk Seger

larandeframtid@gmail.com

0709-730760

Foto: Nicke Johansson