CV – media

artiklar och litteratur

”Det handlar inte enbart om att kunna hantera digitala verktyg” 2018
Intervju inför konferensen ”Digitalitet i förskolan SYD” 17-18 april 2018
För att läsa intervjun i pdf – tryck här!

”Mediepedagogik på barnens villkor”, red Ulla Karin Öhman 
Lärarförlaget 2014 (antologi)

”Förskoleupproret – för en förskola i tiden” 2012
Denna artikel publicerades även i Reggio Emiliainstitutets tidning Modern Barndom.

inspelning, intervjuer och podcasts

Vi pratar förskola #11 (Förskolepodden) – om föreläsningen ”Att sätta sig själv på spel” på SETTsyd

Vi pratar förskola #5 (Förskolepodden) – dialog om vetenskaplig grund

Skolsverige #52 Förskolan (podcast)

Föreläsning i Lärarkanalen om ett nytt lärarskap

Skolsnack (podcast) från Bokmässan 2014 – om förskola

Nytt lärarskap, kort intervju bokmässan 2014, Lärarkanalen

uppdrag

Sammankallande för arbetsgrupp vid omorganisation; Hakefjordsgatans förskola

LAYOUT: Folder, informationsblad, anslagstavla; Hakefjordsgatans förskola

LAYOUT: Folder, informationsblad, anslagstavla; Skånegatans förskola

Handledare VFU; Skånegatans förskola

Handledare VFU; Hakefjordsgatans förskola

Tillförordnad förskolechef;
Hakefjordsgatans förskola

utbildning

Göteborgs Universitet Lärare för tidiga åldrar, svenska och skapande verksamhet

Göteborgs Universitet Pedagogistans yrkesfält i förskola och skola, fördjupningskurs, avancerad nivå

Göteborgs Universitet Kulturpedagogisk handledare i förskola och skola (pedagogista)

Reggio Emilia Institutet Kurs inom layout och dokumentation

GR Utbildning ”Jag vill bli skolledare”