Förskolan är en verksamhet i rörelse och vi som arbetar i där har i uppdrag att utveckla utbildningen. Vi arbetar i en organisation vars syfte är att verka för lärande men vet vi vad det innebär att vara en lärande organisation? En organisation består av många människor som lär på olika sätt men ändå för vi in alla i samma tankar om hur man lär när vi tex organiserar oss för utvecklingsarbete. Och frågan är om det vi gör för att utveckla vår praktik når barnen? Gör våra olika insatser och aktiviteter skillnad? Denna föreläsning har ett särskilt fokus på organisationen som möjliggörare för en kompetensutveckling som gör skillnad och där vi inte hamnar i arbetsstress utan snarare meningsfullhet och delaktighet.

Föreläsningen är ca 60 min och i filmen finns frågor integrerade. Ett tips är att stanna filmen när dessa kommer och jobba med dem innan ni lyssnar vidare. Föreläsning och frågor tillsammans blir ca 1,5-2 tim totalt i tid för föreläsningen. Underlag, presentation och information skickas ut en vecka innan er bokade föreläsning.

Vill du ha en offert eller boka denna föreläsning? Tryck här.

Har du bokat denna föreläsning? Tryck här för att logga in.

OBS! Föreläsningarna kan ej erbjudas till enskilda personer utan riktar sig till förskoleenheter. Minsta antal för att boka föreläsning är 15 personer på grund av administrativa skäl.