Hur kopplar vi ihop digitala verktyg, utbildning och undervisning och vad innebär egentligen meningsskapande i relation till digitala verktyg? Vad är digitalitetens punctum och hur kan leken hjälpa oss att förstå hur vi ska förhålla oss till det digitala. Didaktiska frågor och hållbarhet blir vår ledstång i ett sökande efter förståelse och undervisningpraktik där vi skapar pedagogiska val som stödjer barns utveckling och lärande – oavsett om det är en ipad eller en pensel.

Föreläsningen är ca 45 min och i filmen finns frågor integrerade. Ett tips är att stanna filmen när dessa kommer och jobba med dem innan ni lyssnar vidare. Föreläsning och frågor tillsammans blir ca 1,5-2 tim totalt i tid för föreläsningen. Länk till föreläsningen finns längre ned.

Vill du ha en offert eller boka en föreläsning? Tryck här!

Har du bokat denna föreläsning? Tryck här för att logga in.