Digitala resurser ger oss i förskolan fantastiska möjligheter att på olika sätt dokumentera vår verksamhet och barnens processer genom gemensamma plattformar, foto och film. Fantastiska möjligheter som också skapat en hel del dilemman kring den pedagogiska praktiken där barnen kan bli objekt i dokumentationen snarare än ett subjekt. Hur kan vi skapa tillgänglighet mellan den digitala dokumentationen och barnens egna lärprocesser?

Föreläsningen är ca 60 min och i filmen finns frågor integrerade. Ett tips är att stanna filmen när dessa kommer och jobba med dem innan ni lyssnar vidare. Föreläsning och frågor tillsammans blir ca 1,5-2 tim totalt i tid för föreläsningen. Underlag, presentation och information skickas ut en vecka innan er bokade föreläsning.

Vill du ha en offert eller boka denna föreläsning? Tryck här.

Har du bokat denna föreläsning? Tryck här för att logga in.

OBS! Föreläsningarna kan ej erbjudas till enskilda personer utan riktar sig till förskoleenheter. Minsta antal för att boka föreläsning är 15 personer på grund av administrativa skäl.