Erika Kyrk Seger är utbildad lärare för tidigare åldrar och kulturpedagogisk handledare i förskola och skola. Hon har en bakgrund inom såväl förskola som skola men har valt att fokusera på förskolan som utbildningsarena.

Erika har en bred erfarenhet av förskola och har arbetat både som förskollärare och med verksamhetsutveckling i anställningar som kvalitet- och verksamhetsutvecklare för förskolorna i Västra Göteborg och pedagogisk samordnare i Lerums kommun. Under 2017 arbetade hon även under en projektanställning som expert på Skolverket. Digitalisering och verksamhetsutveckling är Erikas styrkor och hon är en eftertraktad föreläsare och inspiratör inom dessa områden.

Det som skiljer Erika från många andra inspiratörer är att det hon lyfter framförallt handlar om hennes egen praktik och den osäkerhet och tivel som alltid måste finnas med när vi pratar om lärande. Syftet med Erikas kanaler är att ödmjukt dela tankar och det som försätter tanken i reflektion med förhoppning om att den som läser också kan få tankarna att snurra.

Erika medverkar i tre antologier; 

  • Mediepedagogik på barnens villkor; U. Lundgren Öhman (skribent, Lärarförlaget, 2014)
  • Digitalt meningsskapande i förskolan; E. Kyrk Seger (redaktör & skribent, Lärarförlaget, 2020)
  • Den röda tråden – om progression och likvärdighet; L. Edlund (skribent, Lärarförlaget, 2021)

”Erika är en inspirerande och energigivande föreläsare och handledare. Hon är mycket bra på att lyfta, möta och synliggöra människors olika tankar och utgångspunkter i handledningsarbete. Erika är driven och noggrann och väldigt mån om människor som hon arbetar med. Jag gratulerar människor som får arbeta med henne!”

Linda Linder, Pedagogiska Kullerbyttan

Vill DU bli inspirerad?