Föreläsningar som erbjuds digitalt är:

Att finna gemensamt och meningsfullt lärande

Vad innebär det att vara en lärande organisation och hur tar vi vara på den kompetens vi redan har. (60 min)

För att läsa mer om föreläsningen ”Att finna gemensamt och meningsfullt lärande” – TRYCK HÄR!

Digital förskola

Hur kopplar vi ihop digitala verktyg, utbildning och undervisning och vad innebär egentligen meningsskapande i relation till digitala verktyg? (45 min)

För att läsa mer om föreläsningen ”Digital förskola” – TRYCK HÄR!

När dokumentationen fastnar i skärmen

Digital dokumentation är smidig men hur påverkar det oss och barnen att vara i en digital dokumentationspraktik? (60 min)

För att läsa mer om föreläsningen ”När dokumentationen fastnar i skärmen” – TRYCK HÄR!

Föreläsningarna är på 45-60 minuter och till detta får man presentation samt frågor att ta med vidare i det egna arbetet på enheten.

OBS! Föreläsningarna kan ej erbjudas till enskilda personer utan riktar sig till förskoleenheter. Minsta antal för att boka föreläsning är 15 personer på grund av administrativa skäl.

Tryck här för att få en offert på kostnad av föreläsning.