Webföreläsningar med Erika Kyrk Seger

Erika Kyrk Seger är föräldraledig under ht 2021- vt 2022 och går ej att boka för uppdrag. Om du ändå är intresserad av en föreläsning finns det möjlighet att köpa webföreläsningar. Föreläsningarna är på 45-60 minuter och till detta får man presentation samt frågor att ta med vidare i det egna arbetet på enheten.

För att få en offert på kostnad av föreläsning – tryck här.

OBS! Föreläsningarna kan ej erbjudas till enskilda personer utan riktar sig till förskoleenheter. Minsta antal för att boka föreläsning är 15 personer på grund av administrativa orsaker.

Föreläsningar som erbjuds digitalt är:

NY FÖRELÄSNING: Att finna gemensamt och meningsfullt lärande (60 min)

För att boka – tryck här!

Förskolan är en verksamhet i rörelse och vi som arbetar i där har i uppdrag att utveckla utbildningen. Vi arbetar i en organisation vars syfte är att verka för lärande men vet vi vad det innebär att vara en lärande organisation? En organisation består av många människor som lär på olika sätt men ändå för vi in alla i samma tankar om hur man lär när vi tex organiserar oss för utvecklingsarbete. Och frågan är om det vi gör för att utveckla vår praktik når barnen? Gör våra olika insatser och aktiviteter skillnad? Denna föreläsning har ett särskilt fokus på organisationen som möjliggörare för en kompetensutveckling som gör skillnad och där vi inte hamnar i arbetsstress utan snarare meningsfullhet och delaktighet.

Digital förskola (45 min)

För att boka – tryck här!

Hur kopplar vi ihop digitala verktyg, utbildning och undervisning och vad innebär egentligen meningsskapande i relation till digitala verktyg? Vad är digitalitetens punctum och hur kan leken hjälpa oss att förstå hur vi ska förhålla oss till det digitala. Didaktiska frågor och hållbarhet blir vår ledstång i ett sökande efter förståelse och undervisningpraktik där vi skapar pedagogiska val som stödjer barns utveckling och lärande – oavsett om det är en ipad eller en pensel.

När dokumentationen fastnar i skärmen (60 min)

För att boka – tryck här!

Digitala resurser ger oss i förskolan fantastiska möjligheter att på olika sätt dokumentera vår verksamhet och barnens processer genom gemensamma plattformar, foto och film. Fantastiska möjligheter som också skapat en hel del dilemman kring den pedagogiska praktiken där barnen kan bli objekt i dokumentationen snarare än ett subjekt. Hur kan vi skapa tillgänglighet mellan den digitala dokumentationen och barnens egna lärprocesser?

Tryck här för att få en offert på kostnad av föreläsning.

Har du några frågor?

Maila till larandeframtid@gmail.com