Webföreläsningar med Erika Kyrk Seger

Erika Kyrk Seger erbjuder under 2021 digitala föreläsningar. Föreläsningarna är på 45-60 minuter och till detta får man presentation samt frågor att ta med vidare i det egna arbetet på enheten.

OBS! Föreläsningarna kan ej erbjudas till enskilda personer utan riktar sig till förskoleenheter. Minsta antal för att boka föreläsning är 15 personer på grund av administrativa orsaker.

För att få en offert på kostnad av föreläsning – tryck här.

Föreläsningar som erbjuds digitalt är:

Digital förskola (45 min)

Hur kopplar vi ihop digitala verktyg, utbildning och undervisning och vad innebär egentligen meningsskapande i relation till digitala verktyg? Vad är digitalitetens punctum och hur kan leken hjälpa oss att förstå hur vi ska förhålla oss till det digitala. Didaktiska frågor och hållbarhet blir vår ledstång i ett sökande efter förståelse och undervisningpraktik där vi skapar pedagogiska val som stödjer barns utveckling och lärande – oavsett om det är en ipad eller en pensel.

När dokumentationen fastnar i skärmen (60 min)

Digitala resurser ger oss i förskolan fantastiska möjligheter att på olika sätt dokumentera vår verksamhet och barnens processer genom gemensamma plattformar, foto och film. Fantastiska möjligheter som också skapat en hel del dilemman kring den pedagogiska praktiken där barnen kan bli objekt i dokumentationen snarare än ett subjekt. Hur kan vi skapa tillgänglighet mellan den digitala dokumentationen och barnens egna lärprocesser?

För att få en offert på kostnad av föreläsning?TRYCK HÄR!

Har du några frågor? Maila till larandeframtid@gmail.com