Det lilla i det stora, klottrande och märkvärdiggörande…i en salig röra!

En av de saker jag pratar mycket om med mina pedagoger, något som vi eftersträvar, är att hitta något som engagerar barnen under hela dagen, inte bara på förmiddagen när en vuxen arrangerar något. Att hitta det där som inte bara är intressant under några timmar utan som barnen återkommer till och får möjlighet ATT återkomma till under dagen. Jag tror vi är många som har läst eller hört talats om de fantastiska projekt som vissa avdelningar och pedagoger fått till och vi är nog också många som på olika sätt försöker hitta de där projekten själva. En fara är att vi gärna glömmer att läsa mellan raderna…och vår tanke om projektet som levande hela dagen tenderar till att bli en fantasibild om vi inte är realistiska. 

”Idag har jag varit med och arbetat i vårt Pokemonprojekt igen. Tillsamman med två barn byggde vi Diglett i duplo. Diglett är 20cm hög så med hjälp av en linjal stämmer vi av höjden på vår Diglett, vi räknar till 20 och hittar 20 på linjalen, vi mäter mot vår konstruktion. Men materialet samarbetar inte riktigt när vi ska fästa ögon och näsa så vi måste tänka…”Vi tar tejp” säger ett barn. Ett av barnen märker att jag fotar och filmar med min telefon och jag lämnar över den till barnet som börjar dokumentera, först sig själv med vår Diglett, vilket är svårt tills jag visar var man vänder kameran. Sedan vill hon dokumentera mig och vår Diglett. Dokumenterandet går vidare till att fota gruppen och andra byggda Pokemons. Jag tar min iPad och fotar barnet som fotar. Vi tittar på bilderna och jag märker att fotograferandet och relationen till det man skapat träder fram. Barnet, som lånat min telefon vill fortsätta fota, sig själv och Pokemons och vänner. Kameran har en dragningskraft!” #barnsomdokumenterar#släppkamerantillbarnen#attupptäckadokumentation#pokemon#mäta#matematik#stolthet#synliggöra#relationera#digitalitet#pedagogisksamordnare#gråbofsk 

Instagram: erika_k_seger_official

Jag har haft förmånen att några gånger fått arbeta i sådana där “levande-hela-dagen”projekt, eller kanske är det egentligen ett projekterande förhållningssätt vi ska prata om istället egentligen. Men även om projektet levde under hela dagen och barnen relationerade till det vi utforskade, inte bara på förmiddagen, utan återkommande under dagen, över veckor…så var det ju inte hela tiden som projektet levde utifrån att det hela tiden var igång. Det var snarare som att det ibland levde i atmosfären och alltid hade en möjlighet att kicka igång. Vi kan fortfarande välja att lyfta de här stunderna som något stärkande för såväl barngrupp som pedagoger. De stunder när projektet har möjlighet att växa och gro under hela dagen är värt att synliggöra och fortsätta att eftersträva.

Det som jag dock tror vi kanske missar, både vad gäller levande projekt på det här sättet och de andra sakerna som händer i vardagen – är märkvärdliggörande av det lilla som händer. Det innebär (för mig) att under ett arbete med barnen kring något så kanske det är det lilla omärkvärdiga som är det märkvärdiga. Men ibland tror jag att vi skapar en bild för oss att stora saker (ur vårt perspektiv) ska hända och då missar vi det lilla subtila som kan lyftas till något stort. Jag har gjort det i alla fall – massa gånger!

Vi nöjer oss inte med det lilla… Det måste vara stora saker som överraskar oss såpass att vi ser dem…så stora att vi tycker att det är något märkvärdigt.

”En av våra yngrebarnsavdelningar har blivit med #kub. När jag kommer in på morgonen håller vår vaktmästare att bygg ihop den. Barnen cirkulerar runt, tittar på avstånd och tittar nära. När kuben är klar ropar ett av barnen ”Hurra!!!” Jag blir nyfiken på hur barnen tar till sig denna nya möbel/material och jag observerar barnen. Vad ska de göra? Några barn börjar kliva i och kliva ur – detta fortsätter under förmiddagen runt kuben. Kliva i och kliva ur! Nästan som för att ”känna” in hur kuben tar plats. Vid ett tillfälle upptäcks det att jag filmar ett barns fötter och vi tittar tillsammans när jag filmar hens fötter. Andra sätt jag ser barnen närmar sig kuben – de hoppar inuti, sträcker sig i relation till kubens höjd, för att nå detaljer som upptäcks, man sitter på kuben, balanserar på kubens delar. Barnen upptäckter rumslighet/spatialt lärande när en stor grupp barn samlas i kuben. Så intressant! Barnens relation till en kub! Det är viktigt att vi är nyfikna på barns utforskande och då behöver vi backa och titta, lyssna för att se och försöka tolka det barnen utforskar och på vilket sätt. Att dokumentera, filma och återkoppla till barnen. Innan vi börjar arbeta med kuben måste vi preprojektera för att kunna möta barnen i deras processer annars kommer vi att lägga vår egen tanke som ett mönster för barnen att följa. Vi måste börja lyssna! Och lyssna länge, med tålamod och lugn, med respekt för barnens relationsskapande med material och miljö.” #pedagogisksamordnare#gråbofsk#utforska#förskola#relationsskapande#nyfikenhet#känslighet#lyssnalänge

Instagram: erika_k_seger_official

Vi riggar olika situationer, aktiviteter, där barnen ska få utforska någonting och det blir totalt tvärtom. Vi förstår inte var det gick fel…vi hade ju planerat så bra och barnen tyckte det här var spännande förra gången men varför går de inte igång? Planeringen ställer till det för oss ibland. Vi har tänkt men liksom stängt dörrarna till det som kan hända. Och vi glömmer att backa processen när vi är i de här situationerna. Vad hade hänt innan? Är det något vi har missat? Hur riggade vi miljön? Hur påverkade den barnens möjligheter? Vad gjorde vi som pedagoger…etc.

För mig har det varit något jag grunnat på mycket den här veckan. För att lyfta det lilla innebär det att vi kanske synliggör något som pågår i tio minuter under en hel dag – och att vi lyfter det till något större. Det kan vara en kub som kommer in eller ett barn som upptäcker vad det kan innebära att dokumentera (se exempel ovanför). Även om såväl kuben som det här barnet befunnit sig i sammanhang där det egentligen varit andra saker som stått i fokus så kan vi göra ett val att lyfta en liten sak och vidga perspektivet på den och göra den till något större.

Det tänker jag är ett uppdrag vi har som pedagoger – att lyfta det lilla till något större. För det lilla kan i längden leda till något ännu större om vi väljer att se det något märkvärdigt.

Att se det lilla i det stora får mig också att tänka på en annan sak som virrar runt i min hjärna. Jag fick i förra veckan ta del av ett exempel där små barn utforskat papper genom att använda stora mängder toalettpapper som funnits tillgängliga på avdelningen. Jag tror att det finns de som kan gå igång på det här exemplet med toalettpappret – Slöseri på papper! Var är hållbarhetstänket? Är det verkligen okej att ge de signalerna till barnen? Samma tankar återkommer när vi pratar om hur barn massproducerar teckningar. Det som jag tycker är så spännande i de här exemplen är att det egentligen handlar om oss vuxna – inte att barnen massproducerar teckningar eller slösar på papper.

Vi tänker väldigt kortsiktigt och utifrån att det idag inte är bra att slänga så mycket papper. Det gör att vi missar det långsiktiga perspektivet. Barn behöver få klottra med papper och de måste möta vuxna som ser det som okej men som också utmanar barnen med tiden. Om barnen först får möta pappret och utforska så blir den delen en erfarenhet som vi sedan kan stödja barnen att gå vidare från genom att titta på detaljer, genom att arbeta utifrån tankar och uppgifter, att påvisa syften när vi ritar tex. Om barnen inte får möjlighet att klottra och inte heller vuxna som utmanar deras tankar (utan egentligen bara säger stopp när man tar ett nytt papper) så får barnen heller inte förutsättningar att utveckla en erfarenhet som leder till ett verktyg. Samma sak med limpistolen – om vi inte låter barnen få limma fritt och rejält när de är tre utan plockar fram den när de är fem (och enbart när en vuxen står bredvid) så får inte barnen erfarenheten och det gör att limpistolen blir ett evigt “klottrande”. Barnen passar såklart på att limma med limpistolen när den är framme och då rejält, annars missar de något!

Så hur kommer det lilla in i det stora…jo, om vi ser det som att det är okej att klottra med tex papper som ett-åring så kommer de att utveckla (med stöd av utmanande vuxna) ett större tänk kring papper när de är fem.

I det stora sammanhanget blir “klottrandet” isf inte lika undervärderat, det blir blir snarare värderat som något viktigt.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Detaljer, proportioner, dimensioner och identitet – var ska vi börja?

Idag har jag fått vara med vid uppstarten av ett arbete kring Pokemon på en av våra avdelningar i Gråbo. Under måndagens planering och reflektionstid lyftes Pokemon som ett stort intresse hos barnen. Under reflektionerna väcks tankar hos pedagogerna kring materialet barnen använder när de bygger. Påverkar materialet barnens syfte med deras byggande är en av frågorna pedagogerna är nyfikna på. Det pedagogerna tidigare observerat är att barnen bygger Pokemons med två syften; för att leka med dem eller för byggandets skull vilket gör att man bygger flera efter varandra. Barnens byggteknik har väckt tankar hos pedagogerna därför bestämde vi tillsammans att dokumentera detta närmare de kommande veckorna.

För min del fick jag möjligheten att följa ett barns byggprocess för att återskapa Pokemonen Charizard. I dialog med barnet framkommer att det som gör att hen vill bygga just Charizard är för att den kan utvecklas två gånger, den är stark, den har vingar och för att den kan använda både vatten och eld. Jag känner mig som en novis för jag alldeles för dålig koll på Pokemons men en av pedagogerna som leder aktiviteten har full koll vilket märks på barnen som vänder sig särskilt till denna pedagog.

Materialet som de flesta barnen väljer att arbeta är ett material som heter Morphun. Pedagogernas teori är att barnen väljer detta material för att det är hållbart om man vill leka med sin Pokemon. Jag börjar titta på vilken strategi barnet har när hen bygger sin version av Charizard. Tekniken hen använder sig av är att lägga bitarna på bilden och sedan bygga sin Pokemon över bilden. Det blir svårt med detaljer för materialet är egentligen för stort för bilden men barnet har bestämt sig för att det är det här materialet hen vill använda.

Det som väckte mitt intresse var när hen började bygga genom att skapa vingarna på sin Charizard. Hen lägger bit för bit, tänker och ändrar bitarna för att de ska matcha bilden. När ena vingen är klar ska hen börja med den andra. När hen börjar bygga utgår hen återigen från bilden men också från den tidigare byggda vingen. På bilden är Charizards vingar i flygläge och därmed formade lite olika vilket gör att vingen får en annan storlek än den första. Detta gör att barnet får tänka igen, testa, jämföra och vid ett tillfälle lägger hen vingarna på varandra för att jämföra för hen har gjort ett val att bygga den andra vingen spegelvänd. Det krävs mycket tanke men till slut får hen till det. När vingarna är klara går hen över till att bygga vingarnas konturer men materialet påverkar återigen och proportionerna ställer till det.

Det väcks massa tankar hos mig som det ska bli spännande sätta i relation till barnen och pedagogernas tankar när jag möter dem nästa gång. Det jag tar med mig är materialet. Trots att materialet faktiskt ställer till det för barnen så är det detta material de använder, hur kan vi utmana dem i det? Materialet har vissa kvalitéer tex fäster bra och är hyfsat stabilt (konstruktion). Det finns i olika former vilket gör att man kan bygga med fler vinklar (geometri) men proportionerna (storlek) ställer till det. Det finns också begränsat med färger vilket gör att ett barn förslår att vi ska blanda färg och måla bitarna till rätt färg (färglära). Barnen bygger tvådimensionellt (dimension) och med samma teknik som de gör när de arbetar med pärlplattorna (erfarenhet) men Pokemonsen har flera förmågor (karaktär, identitet) och detaljer (mikro) som materialet inte släpper fram. Här skulle man kunna gå vidare och utmana barnen med att återskapa med nytt material snarare än det material barnen alltid vänder sig till. Det skulle ge dem möjligheter att gå över till ett tredimensionellt perspektiv (dimensioner). Material som lera, eller att skissa av ger oss förutsättningar att komma närmare detta och det ger ögat förutsättningar att fördjupa sig i detaljer och samtidigt komma djupare i vad en Pokemon egentligen är eller kan vara.

Det finns så mycket att lära av barnens utforskande och när vi faktiskt försöker förstå, vilket vi måste göra tillsammans med varandra och med barnen, fundera kring vad det är barnen arbetar med och vad de är inne i för tankar. Det ska bli så otroligt intressant att följa det här arbetet som bara är i uppstarten och utifrån både barn och pedagogers tankar känns det som att vi är något på spåren.

Nu ska vi fortsätta lyssna, fråga och utmana för att se hur vi ska gå vidare!

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

”Jag tycker att små barn är kompetenta men det kanske jag inte gör… ”

De yngsta barnen i vår förskola ställer ibland till det för oss för det är i arbetet med dem som vår barnsyn och tillit till barns kompetens verkligen blir synlig. Ja, det blir det i och för sig även med de äldre men med de yngsta blir det så tydligt för när vi börjar prata lärmiljö som framträder den synen genom de begränsningar vi ger barnen utifrån en tanke om att det inte går.

Till exempel – vi ser ett material som glasstenar och tänker att ”det där kommer inte att fungera hos våra barn för de kommer bara stoppa de i munnen”. Den reflektionen leder lätt våra ögon vidare till annat material som INTE fungerar med de yngsta. Genom att följa den reflektionen med blicken har vi redan begränsat våra tankar för vi ser det som ett fast material snarare än en idé för ett materials kvalité. Det gör att vi inte ser potentialen i ett möjligt blivande.

Låt mig förklara vidare…att istället för att se glasstenarna som ett material försöka se se deras genomskinlighet, klarhet, färgen och ja, givetvis också storleken. Det handlar också om mängden och att glasstenarna är släta och samtidigt lite formade. De kan kombineras med en mjölkkapsyl på en oh och en annan form av glasstenen framträder. När man börjar försöka få syn på glasstenarnas kvalité så kan man också börja vandra vidare i sitt eget sökande efter material som skulle kunna erbjuda en liknande kvalité men som kanske är större – om vi nu pratar om de yngsta.

Men betyder det att glasstenarna inte kan användas hos de yngsta?

På den frågan finns inget svar som är lika för alla. Det beror ju givetvis på vilka barn som är i barngruppen, vilken introduktion som sker och framförallt om du som pedagog tror att de ”fixar” det eller inte. Miljöns utformning påverkar ju också givetvis. Mängden…ja, det finns många saker som påverkar.

Glasstenarna har varit och är ett spännande material att fundera kring. Under våra workshops i Rumspirera är glasstenarna ett material som väcker mycket tankar hos de som arbetar med de yngsta. Glasstenarna räknas snabbt bort som något som inte fungerar i barngruppen och många gånger handlar det just om säkerheten, rädslan för att ett barn ska svälja en sten. Och säkerheten måste absolut gå först men kanske finns det en mellanväg…

Det viktiga är egentligen inte glasstenarnas vara eller icke-vara utan snarare vad våra reflektioner säger om vår barnsyn och vilka möjligheter vi ger barnen i våra barngrupper – glasstenarna är ett tacksamt material på det sättet för det utmanar oss i våra tankar om vad ett barn klarar och inte klarar.

Våra tankar begränsar oss om vi inte vrider på dem och letar efter flera perspektiv därför behöver vi kontinuerligt läsa litteratur eller att arbeta i en workshop, eller lyssna till en föreläsning men framförallt reflektera med andra – det är att låta våra reflektioner flyga runt ett innehåll och fundera utifrån ”ena sidan å andra sidan”. Och sedan fundera på varför det kan vara si eller så, vad vägleder mina tankar och mina ställningstaganden. Kanske vi får syn på oss själva och en tanke som ”Jag tycker att små barn är kompetenta men det kanske jag inte gör…” leder till nya frågor och tankespiraler som i sin tur skapar en förändrad praktik där begreppet kompetens vidgas.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Att våga vila i processer…

”Välj ett vardagligt ting. Det kan vara något du hittar på gatan eller något du redan har. Titta på övre delen av tinget i femton minuter. Dokumentera allt du ser i detalj. Gör samma sak med tingets undre del. Ju längre du tittar, desto mer kommer du att se. Om något är tråkigt efter två minuter, prova i fyra minuter. Om det fortfarande är tråkigt, åtta minuter, sexton minuter, trettiotvå minuter. Till slut upptäcker man att det inte är tråkigt alls.”

John Cage
Ur boken How to be an explorer of the world s.48-49 (Keri Smith, 2008)

Jag tror vi alla har varit i situationer när processer tillsammans med barnen upplevs dö ut. Till exempel när vi arbetar i projekt med barnen och helt plötsligt finns det liksom inget som drar tanken framåt. Den glöd vi hade tidigare har falnat och alla längtar efter att få ny energi in i arbetet med barnen. Ofta tror jag att det lätt händer där någonstans i mitten av hösten, kanske runt slutet av oktober, och i februari. Då har startenergin gått ner eller så har juluppehållet skapat distans till det vi höll på med.

Ett lätt (och ofta gjort val) är att börja om med något nytt. Det blir liksom lite enklare att sätta igång och med något nytt tänker vi att ny energi blåser in i arbetet. Det är som att ”börja om” och det ger oss vuxna en fräsch nystart där det bara finns en massa möjligheter.

Och det är här vi ska stanna upp…

När vi tappar styrfarten i arbetet med barnen har vi ofta antingen gått för fort fram eller så har vi slutat lyssna (och ibland är det rättfärdigat att gå vidare men inte utan ett tankestund innan). Det är nu vi måste plocka fram alla gamla dokumentationer och lägga upp dessa på bordet. Vad har vi missat? Var är vi? Har barnen tappat intresset för de processer vi är inne i eller är det faktiskt så att vi inte gett de möjligheter att hålla kvar intresset?

Det krävs mod att våga pausa processer med syfte att fånga dem igen. Att ta uppehåll en vecka för att lyssna in det som pågått och pågår. Att kasta ut nya bollar till barnen men som ändå kommer från samma korg som tidigare… Att reflektera genom återblickar tillsammans med barnen och i arbetslaget.

Annars tror jag att vi dels missar möjligheten för både barn och vuxna att faktiskt fördjupa sig och dels att det lätt leder till tuvhoppning och saker som inte får en meningsfullhet i ett stort perspektiv. Det kan också bli en vana och skapa en läggning åt just byte av tanke ofta när det börjar kännas lite som att processer tappar styrfart.

Och ur barnens perspektiv – har vi rätten att helt plötsligt släppa något för att VI tappat intresset…för vems processer är det vi pratar om?

Kanske behöver man titta igen på ingångarna i det man håller på med – varför valde vi att gå vidare med just med denna process? För någonstans är det vi vuxna som gör de valen och vad var i så fall våra argument för de valen? Hur står de sig idag?

Det handlar inte om att man inte ska följa barnens tankar och funderingar, för dem måste vi fortfarande kunna fånga, men som pedagog måste vi ha en övergripande tanke om vad det är vi är i för tankar. Vad är det vi utforskar tillsammans med barnen och hur står det som sker i relation till det vi valt att titta närmare på?

I mitt arbete i Rumspirera (som jag kommer att berätta mer om i ett annat blogginlägg) tillsammans med pedagoger kan jag till exempel se hur en zon har iscensatt just tanken om att våga vänta in och vila i osäkerhet. Det är en ljus/skugga/färgzon där pedagogerna fått i uppgift att utforska ett ting i relation till ljus och färg. Pedagogerna har olika erfarenhet av just detta arbete och det syns tydligt i deras utforskande. Det är lätt att hamna i ett slags paralyserat tillstånd där man ganska fort blir ”klar” och när man sedan har i åtanke att man ska arbeta i samma zon i trettio minuter börjar det bli lite krampaktigt. Men när man väntar in ett tag och vågar befinna sig i det där ”vad ska vi göra nu” skedet så släpper det och helt plötsligt börja man utforska igen och andra saker dyker upp. 

Att våga vila…

Så när saker ter sig lite slut, överlämna dig till kaoset, ställ dig i perspektiv och börja reflektera ett varv till! Med hjälp av fiffiga kompisar, barn och vuxna, kan det som tidigare känts lite trött få ny styrfart och leda in er i en fantastisk värld där det finns stora möjligheter för ett fördjupat lärande!

fantasy-3026478_960_720

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Relationer som går utanför den egna kontexten

Söndagsbestyr innebär att arbeta med det jag gör utanför jobbet men som på något sätt också är jobbet. Igår arbetade jag med mina egna föreläsningar, idag arbetar jag lite adminstrativt för vår förening Formazione Citizen som arrangerar fortbildning och studieresor till Bassa Reggiana.

Delvis har jag börjat förbereda för Mötesplats 2018 då vi kommer att fokusera fortbildningen på den förändring som håller på att ske i förskolan. Vi närmar oss begrepp som undervisning, estetik och såklart digitalisering. Delvis har jag också gått igenom utvärdering och bilder från Mötesplats 2017.

Det är spännande hur bilder skapar länkar till minnet och kroppen känner vibrationer från det som varit till det som är.

Jag hittar ganska snabbt vilka bilder som är mina favoriter – interaktionen mellan deltagarna. När jag lyckats fånga ”den där känslan i stunden”! Älskar de bilderna jämfört med uppställda gruppfoton…

Jag vill gå in lite på varför vi i Formazione Citizen valt att kalla våra fortbildningar för Mötesplatser – eller snarare vad begreppet Mötesplats betyder för mig.

Jag reste till Bassa Reggiana första gången 2013 i en större grupp men jag reste med fem kollegor från vår förskola. Människan är trygghetssökande och handen på hjärtat behöver jag vår gruppbild för att komma ihåg vilka som åkte med. Jag reflekterade, åt lunch och gjorde studiebesöken med mina kollegor. Kanske att jag pratade några ord med de andra men snarare av artighet. Jag ska lägga till att mitt minne är i släkt med en guldfisks, kanske förlåter det mig lite…

Därför blev det väldigt viktigt för mig att skapa en annan möjlighet för pedagogerna i Västra Göteborg när vi arbetade i EU-projektet Futura och denna tanke, att möta andra, har vi även tagit med oss i de fortbildningar som Formazione Citizen genomför.

I ett stort rum på tex studiedagar så dras vi till våra kollegor eller de vi känner och likadant är det på fortbildning OM vi inte bryter mönster och strukturer. Lättast är att skapa en organisation som bjuder in (ja, till och med tvingar) till möten och det behöver göras av de som kallat eller leder mötet, det måste vara inbyggt.

Genom att bryta upp strukturer, genom att skapa andra möjligheter kan fler trådar dras mellan det som erfars, det som blir till reflektion och det som leder ut till en förändrad praktik.

Det innebär att alla delas upp, en slags gruppdekonstruktion kanske man kan säga. Vi ser deltagarna som EN grupp även om det finns mindre grupper i gruppen. De mindre grupperna behöver man inte vara orolig för, de lever på egen andning men den stora gruppen kan behöva en konstgjord andning i början. Därför delar vi upp gruppen i nya mindre konstellationer, med meningsfulla uppgifter i relation till ett gemensamt sammanhang kastas tunna spindeltrådar mellan den nya lilla gruppens deltagare. Spindeltrådarna blir till linor så starka att de även kan bära relationer till den stora gruppen. Det skapas nya strukturer som blir starka magneter i den stora gruppen.

Det är också det som gör det möjligt att skapa tanken om ett VI och relationer som går utanför den egna kontexten. Det är för mig essensen av en Mötesplats.

Att se de sammahang vi befinner oss i som ett tillfälle att möta andra kräver mod och nyfikenhet. Jag tänker att de här strukturerna av de trygga också lever ute på förskolorna. Observera hur dina kollegor placerar sig på en arbetsplatsträff…beblandar man sig eller hamnar man med de närmaste kollegorna? Det kan vara svårt av naturen att möta de kollegor man vanligtvis inte möter, eller känner, för det blir en nädvändighet att träda långsamt, att lyssna in eftersom du inte känner till ”er” kultur, kulturen är ny och fri. Den kräver arbete.

Men med mod och nyfikenhet, när man går utanför det bekväma, finns det nya världar att möta.

Så nu när en ny vecka börjar – vem vill du möta på riktigt? #idareyou

(Är du intresserad av Mötesplats 2018, gå in på hemsidan www.formazionecitizen, eller tryck HÄR!)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ett lite rörigt inlägg om frustration

Jag är lite frustrerad ikväll…på många saker som sker och pågår. Kanske mest frustrerad på mig själv, tror jag. Jag försöker förstå det jag tycker jag förstår men som jag inte förstår.

Jag har funderat mycket idag över varför jag tänker som jag tänker. Ibland saknas orden mig och det gör mig frustrerad. När tankar ligger däruppe och trycker som på en ostädad vind så skapar det obalans inom mig. Att acceptera att någon annan har en annan tanke om vad som är bäst för barn och verksamhet blir då svårare för samtidigt som man försöker ta in den andres tankar så behöver man sortera sina egna för att kunna förklara de egna vägarna. Det blir svårt för man jonglerar flera bollar och varje boll ligger invirade i trasor av erfarenhet runt sig (från olika personer) vilket gör det lite svårare att få ett grepp om VAD man egentligen pratar om.

Ibland behöver man bryta upp, ta en paus, och fundera över varför jag tycker som jag tycker, varför gör jag som jag gör. Hur har jag formats av mina tidigare sammanhang? Frustrationen som väcks av den andres oförmåga att förstå det jag förstår och vice versa. Grundtanken är alltid barnens bästa men vem avgör vad som är barnens bästa?

Hur vet vi att de beslut vi tar – ÄR för barnens bästa och inte förgivettaganden hos oss själva? Och vems tanke om ”bästa” är sannast?

Förskolan har en stark tradition och vi har en tendens till att cementera in oss i val och beslut tagna tidigare och som slutat ifrågasättas. När nya personer kommer in i verksamheten bryts cementeringen antingen upp eller så tillförs ett nytt lager. Processen är svår för den väcker frustration och sorg för det som varit men ändå inte blivit. Eller så forsätter man i samma rutiner, samma tankar som har funnits i flera år på förskolan och ingen ifrågasätter varför vi alltid går till skogen på tisdagar, varför vi organiserar oss som vi gör, varför vi har de dokument vi har? Det är en lättare men en mer farlig väg att gå. Mycket lämnas över till förskolechefen att driva, att bevara, att införliva men det åligger oss alla i verksamheten – att ifrågasätta, att utveckla, att se andra spår – det åligger ALLA…dvs det åligger dig, mig och alla andra inom förskolans verksamhet.

Och varför måste vi förändras?

För att utvecklingen går framåt…för att ny forskning har kommit eller kanske för att barn 2018 har rätten att ses som demokratiska medborgare i den rätta bemärkelsen med rättigheter och skyldigheter. När barnsynen utvecklas så har redan förändringar börjat ske i de undre lagren och när vi kan börja sätta ord på det kan vi också förhindra att personer som inte har en relation till förskolans verksamhet får utrymme i den professionella kretsarna (vilket kan göra mig frustrerad, är det samma för dig?). Stannar vi kvar i den traditionella bilden av vad förskola är så kommer andra, populistiska strömmar, att börja äga den arena som med rätta tillkommer förskolans egna personal och forskare.

Vi ska lyssna på andra, det kommer tillföra förskolan kompetens, men röster utanför förskolan får inte ta över vad svensk förskola är och ska vara/göra 2018…tyvärr ingår media som en stor påivrare av detta.

När uttalanden görs i media om pedagogiska program, undervisning och skärmtid av personer som gör det till en marknadsföring av sitt eget varumärke, snarare än en bättre förskola, behöver vi röster från förskolans personal och forskare som tillbakavisar och berättar hur förskolan faktiskt arbetar. Och då krävs det att DU kan argumentera för de val och den struktur som är lagd på er förskola, i er verksamhet – och du ska kunna argumentera utifrån BARNS BÄSTA. Men barns bästa måste också kopplas till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – du behöver kunnas sortera upp vad du tar för givet och vad som är forskning och vad som är din egen forskning (din egen erfarenhet som du kan stödja med dokumentation).

Och det här kan leda till frustration… för ibland hittar man inte orden och när frustrationen kommer från många håll kan det vara bra att ta ett djupt andetag och låta en god natts sömn skapa möjligheter för morgondagens formuleringar…

…eller så skriver man först ett ganska rörigt och ogenomarbetat blogginlägg som någon stackare kanske läser… #staytrue #daretospititallout

Erika

alone-513525_960_720

Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

Med känsla och tanke för material

Just nu arbetar jag för fullt såväl praktiskt som i huvudet med en inspirationsmiljö i en nyrenoverad lekhall som jag håller på att bygga upp för våra förskolor i Gråbo.

Jag har kallat projektet/processen och rummet för Rumspirera. På mitt instagram (erika_k_seger_official) har jag lagt ut lite bilder under hösten från arbetet med att skapa en grund till det här rummet under #rumspirera. Det kommer att komma ett större blogginlägg om detta längre fram för det är många tankar som ska sammanfogas och faktiskt också verbaliseras genom skrift – som en dokumentation av arbetet.

Tanken med rummet är att det ska finnas möjlighet att få praktisera pedagogisk miljö och utforskande hands-on. I rummet ska det bland annat finnas möjlighet att inspireras av kreativt återvinningsmaterial och faktiskt få testa att arbeta med det själv som pedagog. Min upplevelse är att vi ganska ofta introducerar material till barnen som vi själva inte utforskat eller som vi inte tillåter oss själva att fördjupa oss i.

Hur ofta pratar vi om vad just ”det här” materialet bidrar till för lärande möjligheter? Om vi arbetar med toalettrullar – vad kan man utforska med en toalettrulle?

Det kommer också finnas en del i rummet där man kan få komma nära något genom till exempel mikroskop och ljusbord som kan ge andra perspektiv på det vi ser. Tillgängligt ska det också finnas möjlighet att kunna skissa och avbilda det ögat urskiljer. I rummet ska det finnas ett flöde där material kan vandra mellan de här olika stationerna. Det ska kunna gå att förändra rummet utifrån en tanke med hjälp av projicering och ljus – och med tillägg av olika material.

Skärmavbild 2018-01-04 kl. 21.58.37

Det ska vara ett rum som är tillgängligt på det viset att det ska kunna gå att återskapa med enkla medel på den egna förskolan, på den egna avdelningen, men tanken är också att inte bara återskapa utan också att bana väg för reflektioner om hur vårt material påverkar barns möjligheter att lära och hur vår miljö kan stödja lärande.

Fas två i Rumspireraprocessen är nu att introducera det här rummet för barn och pedagoger och därför går jag nu i tankar om HUR detta skulle kunna göras på bästa sätt. Jag vet att när vi var i Kalmar på förskoleenheten Trollet blev jag starkt påverkad av när några pedagoger berättade om hur de förberett sig inför ett projekt kring tidningspapper. De hade stängt in sig i ett rum med bara tidningar. Vi vuxna är ganska tråkiga – om vi inte utmanas – och det var precis vad de gjorde. Efter 10 minuter  i rummet var man hyfsat klar med det man kom på att man kunde göra med tidningspapper men istället för att lämna rummet och vara ”klar” (med det man egentligen redan visste) så stannade de kvar i rummet.

När de tänjde på sin egen comfort zone så lyftes de av en kreativitet som växte ur tankarnas tystnad.

Alltså, när de väntat ett tag återkom tankar om vad man skulle kunna göra. Nya tankar som de inte hade tidigare. Genom att våga utsätta sig för det obehagliga, ett slags nålsöga av ljus i ett mörker, så hände det saker som fick de att se på materialet med nya ögon och nya tankar.

Så nu när  jag ska introducera rummet till pedagogerna så står jag och funderar på om vi ska våga vara i tankarnas tystnad, i det lite obekväma, eller om det blir lättare att förstå och tänka om man först får ett meningsfullt sammanhang genom en uppgift som står i relation till något. Kanske kan jag hitta någon mix…jag har mycket tankar och det ska bli otroligt roligt att få möta pedagogerna i de här processerna! Jag är mycket nyfiken och längtar till våra diskussioner när rummet introduceras – vad tänker pedagogerna?

Nu tänker någon säkert – men barnen då?

Skärmavbild 2018-01-04 kl. 21.58.54
De barn som har sina avdelningar i anslutning till rummet kommer att ”äga” det här rummet med sina tankar och de processer de är inne i. Och även de ska introduceras till rummet för att kunna sätta spår i miljön, innan dess är rummet ganska själlöst. Mycket av det material som finns i rummet är sådant material som inte finns på barnens avdelningar och som jag tror att barnen inte arbetat med speciellt mycket. Det ska bli otroligt spännande att se med vilka strategier och sätt barnen kommer att ta sig an rummet och rummets möjligheter.

Det är barnens processer som kommer att bygga det här rummet men för att de ska bli möjligt krävs det pedagoger som själva vågar utforska tillsammans med såväl med barnen som med varandra.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar