Har vi blivit för komplexa?

Har vi blivit för komplexa? Under dagarna som gått har jag fått möta många kloka människor och haft många diskussioner och reflektioner om vårt arbete som viktiga samhällstjänster. Både inom skola, vård och omsorg ser vi en stor problematik med rekrytering till dessa tjänster och vi behöver fundera på nya sätt att locka till oss […]

Läs mer

det första året som rektor…

Jag fortsätter grunna på rektorsskapet, förutsättningar och de möjligheter som finns inneboende. Den senaste tiden har varit intensiv och jag har ställts inför många utmaningar. Jag delar med mig…varsågod, en liten fundra såhär i decembers bråda dagar mellan budget, rekrytering och schemafrågor – japp för det är där jag varit den senaste månaden! Inte riktigt […]

Läs mer

Resiliens väcker frågor

Det finns många tankar som ledare, inte bara från det egna men om ledarskapet generellt. Just nu till exempel har vi på våra ledningsträffar vid tre tillfällen möts kring begreppet resiliens. Personalens resiliens är en förutsättning för att kunna stödja barns utveckling av resiliens. Furu & Heikkilä, 2022 Vi reflekterar och stöter oss mot vad […]

Läs mer

Finns det en idealbild av förskola? Hur påverkar den dig i ditt arbete?

🅕🅤🅝🅓🅡🅐 Inleder terminen med en intressant input från Klang Jensen och Pihlgren (2021). De menar att den största delen av förskoleforskning byggs upp av personer som varit verksamma i förskolan samt att den utförs framförallt med högskoleutbildade förskollärare som underlag och att det ur detta framträder en idealbild som inte representerar realiteten – varken ur […]

Läs mer