Digitalt meningsskapande i förskolan

(Lärarförlaget, 2020)

Red. Erika Kyrk Seger

Utforska skalbaggar, göra egen film eller simma i ett projicerat hav. Undervisning med digitala verktyg i förskolan handlar inte om tekniken i sig – datorer, lärplattor och olika appar – utan om hur de kan bidra till lärande och meningsskapande. För barnen innebär det en möjlighet att skapa förståelse för omvärlden och att uttrycka sina tankar på många olika sätt. För pedagogen gäller det att ställa de didaktiska frågorna som vad, hur och varför.

Det är en bok som bjuder på en spännande och inspirerande mix av vad adekvat digital kompetens kan vara i både tanke och praktik. Erika Kyrk Seger & Co reclaimar professionens röst i digitaliseringsdebatten.” Katinka Vikingsen, Förskola 21

Medverkande: Elza Dunkels, Emma Lewis, Sara Hvit Lindstrand, Lena O Magnusson, Linda Mjölner, Mia Mylesand, Maria Pelle-Bäck, Erika Kyrk Seger, Ingela Åström.

TRYCK HÄR FÖR ATT BESTÄLLA BOKEN

Till bokens facebooksida – tryck här!

Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan

Red. Lena Edlund

(Lärarförlaget, 2021)

Hur skapar vi en röd tråd i undervisningen genom hela förskolan? Frågan handlar om det enskilda barnets utveckling över tid och om barns rättigheter till en likvärdig förskola. Den rör också pedagogernas samarbete och respekt för varandras arbete, kollegialt lärande, samverkan med familjerna, organisation och övergångar.

Medverkande: Anna Lund, Anna Thoresson, Anne Rymoen, Annika Winald, Camilla Björklund, Erika Gudmundsson Olsson, Erika Kyrk Seger, Helena Ackesjö, Helena Olsson, Katarina Divander, Lena Edlund

TRYCK HÄR FÖR ATT BESTÄLLA BOKEN

Mediepedagogik på barnens villkor

Red. Ulla-Karin Lundgren Öhman

(Lärarförlaget, 2020)

Mediepedagogik på barnens villkor handlar om det pedagogiska förhållningssättet i arbetet med digitala verktyg i förskolan och de tidiga skolåren. Den ger både teoretiska och praktiska perspektiv på vad mediepedagogik kan innebära, med koppling till läroplaner och forskning.

Medverkande: Ulla-Karin Lundgren Öhman, Markus Bergenord, Anna Stigsdotter, Erika Kyrk Seger, Martina Lundström, Theres Åkerblom, Susanne Kjällander, Ingela Åström, Carina Carlsson, Ulla Berg, Marie Eman, Anna Nilsson, Anette Larsson

”Här finns så mycket samlad kompetens och erfarenhet i arbetet med mediepedagogik i förskolan, precis vad vi har väntat på! Alla som är intresserade av barns delaktighet och inflytande borde läsa boken, här finns barns meningsskapade i en digitalt kontext. Kliv in i barnens verklighet, och gör det nu!” Linda Linder, Pedagogiska kullerbyttan

TRYCK HÄR FÖR ATT BESTÄLLA BOKEN

Till bokens facebooksida – tryck här!