Jag anlitas framförallt för att föreläsa där snittiden på föreläsningen är ca 2 timmar (inklusive en bensträckare på ca 15 min). Grundpriset är dock detsamma om ni anlitar mig för 45 min eller 120 minuter. Just nu är det en stor efterfrågan på mina föreläsningar och jag kan enbart ta ett begränsat antal då jag gör detta vid sidan av om min tjänst som pedagogisk samordnare

I priset inräknas förarbete, restid samt efterarbete å min sida som föreläsare. Det är viktigt för mig att leverera min föreläsning med kvalité och jag baserar innehållet på flera års erfarenhet och kompetens. Det innefattar också att bygga en föreläsning på ett bra sätt med just min unika vinkel. En föreläsning tar tid att skapa och jag lägger ner lika mycket tid i detta arbete oavsett om det rör sig om en kortare eller längre sådan.

Andra saker som kan påverka priset är antalet åhörare, extra riktat innehåll, krävs övernattning, längre restid och om föreläsningen är en del av ett längre uppdrag. Exakt pris för en föreläsning går inte att ge förrän jag har mer information om uppdragets karaktär.

Alla priser anges alltid exklusive moms plus resa och ev. logi. Logi kan jag komma att kräva då det är en längre resa, en kvällsföreläsning som skapar sen hemkomst eller om det är ett förmiddagsuppdrag som kräver övernattning innan. Allt detta kommunicerar vi kring i samband med att ni bokar uppdraget.

Erika erbjuder även digitala föreläsningar – tryck här för att se utbud och information.

För att underlätta kommunikationen vid eventuell bokning – fyll i länken.

Avbokning av uppdrag ska ske två veckor innan bokat datum.


Kontaktuppgifter:

Erika Kyrk Seger

larandeframtid@gmail.com

0709-730760

Foto: Nicke Johansson