Sedan våren 2016 arbetar jag tillsammans med Ina Furtenbach Lindén, Tarja Karlsson Häikiö och Linda Linder i en förening som heter Formazione Citizen.

”Formazione Citizen vill skapa mötesplatser med fokus på pedagogisk utveckling i förskola och skola. Vi vill genom att skapa större medvetenhet hos de vuxna öka barn och ungas delaktighet och inflytande i sin utbildning men också i samhället i stort. Vi ser barn och de unga som en del av samhället idag och anser att utbildning har en viktig roll i att skapa utrymme för deras röster.”

Till våren arrangerar vi en fortbildning; Mötesplats 2017 – att leda förändring för utveckling. I fortbildningen ingår föreläsningar, workshops och studieresa till förskoledistriktet Bassa Reggiana. I nedanstående dokument finner du mer information. Sista anmälningsdag 31 januari, begränsat med platser. Här är information om motesplats-vt-2017

För mer information – gå in på vår hemsida http://www.formazionecitizen.se

gruppbild-it-768x310