artiklar och litteratur

”Digitalt meningsskapande i förskolan”, red Erika Kyrk Seger
Lärarförlaget 2020 (antologi: redaktör och författare)

”Det handlar inte enbart om att kunna hantera digitala verktyg” 2018
Intervju inför konferensen ”Digitalitet i förskolan SYD” 17-18 april 2018
För att läsa intervjun i pdf – tryck här!

”Mediepedagogik på barnens villkor”, red Ulla Karin Öhman 
Lärarförlaget 2014 (antologi: författare)

”Förskoleupproret – för en förskola i tiden” 2012
Denna artikel publicerades även i Reggio Emiliainstitutets tidning Modern Barndom.

inspelning, intervjuer och podcasts

Vi pratar förskola #11 (Förskolepodden) – om föreläsningen ”Att sätta sig själv på spel” på SETTsyd

Vi pratar förskola #5 (Förskolepodden) – dialog om vetenskaplig grund

Skolsverige #52 Förskolan (podcast)

Föreläsning i Lärarkanalen om ett nytt lärarskap

Skolsnack (podcast) från Bokmässan 2014 – om förskola

Nytt lärarskap, kort intervju bokmässan 2014, Lärarkanalen