Det är svårt att rekrytera förskollärare i Sverige, löner är det främsta slagträt i den problematiken. Förskolechefer börjar desperat leta efter yrkeskategorin förskollärare för att säkra läroplanen men lyckas inte finna de förskollärare som kan fylla rocken för uppdraget 2016 och nöjer sig därmed just titeln förskollärare på en medarbetare. Olika områden, olika problematik…Några söker med ljus och lykta för att överhuvudtaget få sökanden till tjänster, andra försöker hålla kvar en hög ribba men tvingas sänka den för att tillsätta tjänster. Några har lätt att rekrytera och några rekryterar inte överhuvudtaget eftersom personalgruppen stannar kvar arbetsplatsen. Det ser helt enkelt väldigt olika ut…

Man menar att ribban inte kan hållas för högt i denna problematik men jag tror att det är precis tvärtom. Ribban får aldrig sänkas! Vi får inte sänka kraven vid våra intervjuer, även om det är svårt att finna förskollärare. Vi har en skyldighet mot barnen att försöka skapa förutsättningar för lärande, då kan inte och får vi inte sänka våra ribbor.

Skollagen säger tydligt – utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Sänker vi våra krav vid anställningar så kan vi inte säkra vår skollag. Vi kan heller inte förminska de tillfällen när vi möter förskollärare i intervjuer. Vi ska ställa frågor om vilken vetenskaplig grund man har eller vilka teorier man lutar sig emot. Alla kommer inte att kunna svara men frågan måste ställas!

Skollagen måste bäras av alla i en organisation, såväl förskolechefer som förskollärare och barnskötare – speciellt förskollärare som ska se till att skollagen realiserar tillsammans med barnen. 

Men det ska inte vara avgörande för möjligheterna för en anställning om du på en intervju om inte kan förklara din vetenskapliga grund. Det ska vara utmanande att arbeta som förskollärare, det ska inte vara lätt. Är det för lätt finns inget utrymme för lärande, lärande och kreativitet växer ur frustration. Det som man måste beakta är den ansökandes motivation, vilja och styrka för att utvecklas för då finns det potential. Dessa egenskaper behöver sedan den mottagande förskolan värna om.

Det är också viktigt att komma ifrån lönefråga när vi pratar förskola, jag menar inte att den inte är viktig men om vi ska prata kvalitén i förskolan så vill jag lägga den åt sidan. För förskollärare ska självklart ha en rimlig lön men när lönen avgör vilken förskola du väljer som förskollärare, när höga löner sätts i desperation av förskollärare – så är det inte okej även om jag vet att det är viktigt med lönen.

En hög ribba kan skrämma bort förskollärare och jag ställer mig frågan; varför?

För förskolechefen behöver kommunicera att förskolans ribba ligger högt men i den kommunikationen också vara tydlig med att så länge man vill lära, är redo att utmanas och utmana, så  finns stöd inom förskolan, bland kollegor och hos förskolechef. Som chef är man otroligt viktig, till och med avgörande i vissa fall, för att stödja förskolläraren eller barnskötaren i att arbetet med att komma närmare den ribban.

Jag vill mena att det är just den höga ribban är det som ska avgöra om du som förskollärare väljer en tjänst, inte lönen. En hög ribba där förskolans kompetens och utvecklingsarbete är avgörande för om du  tar tjänsten som förskollärare eller inte.

Låt förskolans utveckling och lärande vara avgörande i jakten på nya utmaningar som förskollärare. Så måste det vara… för barnens skull och för förskolans framtid!

startup-883576_960_720
Bild från Pixabay

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s