Jag funderar och behöver DIN hjälp.

Förra veckan var jag på en föreläsning med Tim Waller. En av hans utgångspunkter i föreläsning var att om vi i förskola ska vara barnens röst så måste vi bli aktivister. Om vi ska representera barnen måste vi också representera deras framtid. Att arbeta med miljöfrågor i förskolan kan inte vara en liten del av allt det stora – det måste vara i allt, hela tiden. Miljöfrågor handlar om demokrati och den värld vi lever i med barnen.

Föreläsning med Tim Waller

En av sakerna som lyftes fram var olika saker vi själva kan göra för att minska vårt bidrag till klimatkrisen tex semestra lokalt, åk kollektivet med mera. En av dessa saker var också att inte byta digitala resurser mer än vart sjunde år – dvs behåll din teknik.

Bild Pixabay

För en tekniknörd blir det lite problematiskt på ett sätt för tekniken går ju framåt och utvecklas och teknik blir ”gammal”. Hur många av oss har inte fått upp att vår teknik kanske är för gammal eller inte kompatibel med nya grejer eller appar som kommer, eller sladdar som byts ut när tekniken uppdateras. Jag började fundera…Teknikjättarna behöver ju vara en del av detta – hur kan man utveckla teknik utan att förstöra mer miljö, utan att kräva konstanta uppdateringar där tekniken blir gammal. (Jag fattar också att det handlar om ekonomi – det handlar om pengar.)

Sju år…svårt för en tekniknörd

När jag hade lämnat min bubbla av hur det skulle påverka mig så fick jag möjlighet att ta med mig dessa tankar in i en annan process. Vi har nämligen börjat tittat på vårt arbete med digitala verktyg på våra förskolor och börjat se över vår digitala plan och hur vi vill/ska använda tekniken för att stärka barns utveckling och lärande – något som den nya digitaliseringstrategi lyfter fram som viktigast i det förslag som nu lämnats in till regeringen.

Skolverket

Till vårt möte gick jag igenom förslaget och blev på många sätt glad över att den just lyfter fram att syftet inte är tekniken i sig utan vad vi ska göra med den, att det i sig också handlar om en demokratifråga där alla människor behöver få möjligheter att navigera i vårt samhälle idag. Du kan läsa mer om det här.

”Förslaget till nationell digitaliseringsstrategi innehåller två övergripande mål och sju delmål. De övergripande målen fokuserar på barns och elevers digitala kompetens och på användningen av digitaliseringens möjligheter i undervisning och lärande. Delmålen utgår från sju särskilt prioriterade områden där skolväsendet behöver ta kliv framåt.

Riksdagens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att lyckas med skolväsendets digitalisering behöver alla berörda aktörer bidra och samverka. Syftet med den nationella digitaliseringsstrategin är att peka ut en gemensam riktning för det fortsatta arbetet under åren 2023−2027 för att på så sätt öka likvärdigheten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Skolverket

I förslaget finns en tanke om hållbarhet men på ett sätt saknas det också. Ingenstans nämns det hur tekniken också blir hållbar ur ett miljöperspektiv, ingenting om Agenda 2030.

Jag funderar…teknikjättar är stora (därav jättar) och hur kan vi påverka deras ansvar att också ta ett större miljöansvar. Utbildningssektorn är en stor teknikbehövande organisation så kanske behöver vi börja med påtryckningar av våra behov och de vars behov vi ska värna om – barnen och deras framtid.

Om vi är barnens röst och ansvariga för att deras framtid lyfts idag så kanske det hade behövts en del i nya digitaliseringsstrategin som lyfter fram hållbarhet i tekniken. Att den utvecklas tillsammans med en tanke om påverkan i miljön. Och vilka krav kan vi inom utbildning ställa i våra upphandlingar? I de digitala resurser vi plockar in? Hur vågar vi ta ställning mot teknikjättarna? Hur kan vi arbeta med utveckling av teknik utan att det sker på bekostnad av miljön?

Bild Pixabay

Jag funderar på vilken teknik som är good to have – need to have…och hur påverkar det isf likvärdigheten i utbildningen (ur ett svenskt perspektiv)?

Blir digitaliseringen (som redan ÄR) en ekonomisk fråga där vissa alltid kommer att satsa mer och andra ta mer ställning för miljön? Vad händer då med digitaliseringen som en demokratifråga? Alla dessa frågor är redan aktuella och pågående men om vi även lägger till miljöaspekten krävs ännu mer dialog om hur och vad vi gör möjligt. Jag skulle önskat en klimataspekt i digitaliseringsstrategin.

Jag funderar på..

Hur kan vi bli bra på digitalisering utan att utarma världens resurser på vägen dit?

Hjälp mig gärna att tolka hur DU ser på det?

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Gro Harlem Brundtland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s