Författarpresentation Erika Kyrk Seger

Lite boktorka innan semestern med det största skälet att huvudknoppen behövde vila. Men nu när terminen kickar igång igen går boken in i nästa skede (vilket jag kommer att återkomma till). Därför tänker jag att det också är dags att presentera nästa författare som är såväl den sista som bokens redaktör – nämligen jag själv. 

Erika är utbildad lärare och har arbetat främst inom förskolan både som förskollärare och med kvalitetsutveckling. Idag arbetar hon som pedagogisk samordnare i Gråbo förskolor där hon stödjer förskolerektorer, pedagoger och barn i utveckling och lärande. Utöver detta är hon en uppskattad föreläsare med särskilt fokus på förskolans digitalisering som bland annat lett till att hon arbetat som expert på Skolverket för detta. Mer om detta finns på LinkedIn och hemsidan.

I boken skriver Erika två kapitel som framförallt lyfter olika sidor av förskolans digitalisering där problematisering av det vi möter är i fokus. Att digitaliseringen i förskolan inte svart och vit utan snarare befinner sig på en ganska stor gråskala vilket vi behöver hålla under diskussion samtidigt som det digitala behöver bli något som ”bara ingår” i det vi redan gör. 

Instagram: @erika_k_seger_official

Twitter: @ErikaKyrkSeger

Hemsida: http://www.larandeframtid.com

LinkedIn: http://linkedin.com/in/erika-kyrk-seger

#bok2019

#erikakyrkseger

#lärandeframtid

Författarpresentation Sara Hvit Lindstrand

Multimodalitet är något som vi inom förskolans värld alltmer börja använda som begrepp men vet vi verkligen vad vi menar? Här kommer min näst sista författare in i bilden, Sara Hvit Lindstrand.

Sara har en doktorsexamen i pedagogik och skrev 2015 (Jönköping University) en avhandling om de yngsta förskolebarnens tecken- och meningsskapande genom såväl digitala som analoga världar. Idag driver hon, tillsammans med Carin Hellberg, förskolan HallonEtt i Jönköping samtidigt som hon också gör uppdrag för Jönköping University, andra högskolor/universitet, Skolverket och Reggio Emilia Institutet.

Att skapa förutsättningar för barns meningsskapande och att göra konkret skillnad för barn och vårdnadshavare är viktigt för Sara. Hon vill befinna sig i mötet mellan forskning och den verkliga utbildningen. I boken kommer Sara att koppla ihop praktik kring digitala verktyg med teori om multimodalitet.

Instagram: @sarahvitlindstrand @forskolanhallonett

Hemsida: http://www.hallonett.se

Länk till Saras avhandling ”Små barns tecken- och meningsskapande i förskolan – multimodalt görande och teknologi”: tryck här

#sarahvitlindstrand

#bok2019

#erikakyrkseger

#lärandeframtid

Författarpresentation Maria Pelle-Bäck

Hösten 2017 fick jag tillsammans med pedagogistakollegor möjligheten att besöka Bordercrossing, en utställning som berörde mig på många sätt. Som värd för detta möte var Maria Pelle-Bäck och många spännande diskussioner följde kring digitalitet i förskolan. Marias tankar om hur utställningen påverkat och bidragit till organisationens utveckling tror jag vi alla kan ta lärdom av. Det är med stor glädje jag presenterar henne som en av bokens författare! Maria Pelle Bäck driver KreMiMa som är ett hållbarhetscenter, i Haninge kommun, som innefattar en återbruksdel, en utbildningsdel och ateljéer. Hon har en bakgrund som förskollärare, förskolechef och ateljerista. Maria är också medlem i Reggio Emiliainstitutet.

”Under hela mitt yrkesliv har utveckling och fördjupning av verksamheten genom ett estetiskt, praktisk och teoretiskt arbete varit mitt största intresse. Oavsett om jag har arbetat med barn eller vuxna så har min drivkraft varit att utveckla estetiska miljöer och ett utforskande och engagerat förhållningssätt där alla vill vara med, där alla känner sig viktiga och betydelsefulla. Där alla olikheter får plats, det har alla rätt till.” Maria Pelle-Bäck

September 2017 slog Haninge kommun upp dörrarna som första värd i Sverige för Bordercrossing, en utställning skapad av Reggio Children utifrån förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien. I boken kommer Maria, som var projektledare för utställningen i Haninge, beskriva hur ledning, pedagoger och barn arbetade med utställningen för att kroka i pågående processer i kommunen. Det handlar om lärdomar som utvecklades i relation till utställningen, hur arbetet med naturen och naturmaterial tillsammans med digitala verktyg skapade nya ögon och som kom att bygga upp en egen barnateljé i Haninge.

Följ Maria i sociala medier:

Facebook: KreMiMa Haninge Maria Pelle Bäck

Instagram: KreMiMa

Youtube: Maria Pelle-Bäck

Författarpresentation Ingela Åström

En speciell måndag – vad passar sig bättre än att presentera ett norrländskt inslag i boken. Denna författaren har jag längtat efter att få presentera för er!

Förskolläraren och ateljéristan Ingela Åström har arbetat med barn i Luleå kommun sedan 1991. Hon är medlem i Reggio Emilia Institutets ekonomiska förening och har ett koordinatoruppdrag för Norra Sveriges Regionala nätverk i Projektet Hållbar Framtid via Reggio Emilia Institutet.

Ingela medverkade 2014 i antologin ”Mediepedagogik på barnens villkor” och hennes kapitel är ett av det mest lästa i boken. Kanske för att Ingela var tidigt ute med de didaktiska tankarna bakom de digitala verktygen. I kaptilet ”Utmana tanken – varför, vad och hur?” uppmanades pedagoger att tankebrottas med sin föreställning om vad digitala verktyg kan tillföra förskolan som utforskande kontext. Ingela kommer att kroka i detta resonemang i sitt kapitel i höstens antologi och lägger denna gången fokus på vikten att nyttja de digitala verktygens fulla kapacitet för att göra något fördjupat, annorlunda och smidigare, vilket hon beskriver som ett ”nyttiggörande”. Hon anser att de digitala verktygens ofantliga potential gällande meningsskapande användningsområden behöver bli uppenbart för dem som ska använda dessa i förskolan.

Följ Ingela på sociala medier

Instagram: ateljeristansmummel

twitter: @Ateljeristan

#ingelaåström

#bok2019

#erikakyrkseger

#larandeframtid

Författarpresentation Lena O Magnusson

Söndagstreat! Dags för en ny författarpresentation! Flera av er undrar när boken kommer ut och om allt går som planerat är det hösten som gäller. Men låt oss nu titta närmare på bokens femte författare; Lena O Magnusson.

Lena är en av bokens forskare men hon är också utbildad förskollärare och ateljerista som har arbetat med att driva pedagogiskt utvecklingsarbete under många år. Hon har en magister i bildpedagogik och disputerade i Göteborg 2017 med den otroligt intressanta avhandlingen ”Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser” som utgår från ny materialistiska perspektiv (länk finns längst ner). Hon har också bidragit i flera antologier.

Idag forskar hon om den digitala teknikens möjligheter och kapacitet i relation till förskolans ateljéer. Vad tillför den digitala tekniken i skapande processer, vilka estetiska möjligheter öppnar digital inspelningsutrustning, digital kameror, webbkameror webbägg, datorplattor, datorer och projektorer för i relation till de aktiviteter som pågår i ateljéerna – och detta kommer hon skriva om i sitt kapitel.

Vill du veta mer om Lena? Tryck här!

Länk till avhandlingen

”Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser”

#lenaomagnusson

#bok2019

#erikakyrkseger

#lärandeframtid

Författarpresentation Linda Mjölner

Dags att berätta för er om nästa intressanta människa vars text jag vill att ni ska möta i boken till hösten och det är Linda Mjölner.

Linda Mjölner arbetar som pedagogista i Floda utanför Lerum och för henne är de digitala verktygen ett viktigt stöd i mötet med pedagogerna kring barnens processer. Arbetet blir både roligare och effektivare med molntjänster som skapar tillgänglighet för alla. Det bidrar till en gemensam pedagogisk berättelse där allt finns på samma ställe digitalt. Linda vill också lyfta utmaningarna som uppstår i en digital handledning när erfarenheter och förutsättningar för digitalt arbete ser olika ut. Men kanske kan det digitala vara ett redskap som främjar en reflektion- och delarkultur på förskolan som utvecklar och leder oss framåt i dokumentationer och processer?

Följ gärna Linda i sociala medier

Instagram: @pedagogista_berghult

Hemsida: Aktör i barnens värld

#lindamjölner

#bok2019

#erikakyrkseger

#lärandeframtid

Författarpresentation Elza Dunkels

Skärmtid lyfts vitt och brett just nu – kanske kan en forskares tankar kring detta vara intressant i sammanhanget? Så låt mig presentera Elza Dunkels som nästa skribent i boken som kommer ut till hösten.

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hon är ämneslärare men har de senaste 20 åren hon ägnat åt undervisning och forskning vid lärarutbildningen. Hennes huvudsakliga områden är barns säkerhet på nätet, barns informella lärande och strategier mot nätkränkningar. De senaste åren har Elza intresserat sig särskilt för förskolebarns villkor under digitaliseringen och ett av hennes aktuella forskningsprojekt handlar om yngre barns egen kulturkonsumtion och produktion på nätet. I det sammanhanget blir det också intressant att studera vuxnas reaktioner på barns nätanvändning. I sitt kapitel kommer Elza att bidra med ett forskningsbaserat synsätt, som ett alternativ till alarmistiska framställningar av barns skärmtid. Hon vill göra det lättare för förskolepedagoger att navigera och göra genomtänkta val i sitt arbete med barnen.

Följ gärna Elza i sociala medier

Instagram: @dunkels

Facebook: Elza Dunkels Nätkulturer

#elzadunkels

#bok2019

#erikakyrkseger

#lärandeframtid