Gemenskap eller kollektiv

”I gemenskaper lär sig människor för att få vara med. I kollektiv är människor med för att lära sig.

Gemenskaper får sin styrka av att de skapar en känsla av tillhörighet, medan kollektiv får sin genom deltagande.”

En ny lärandekultur; Douglas Thomas & John Seely Brown

20140110-205359.jpg

En ny lärandekultur

20140110-061221.jpg

”De började se skillnaden mellan att lära sig och att bli undervisade” #ennylärandekultur

Bokcirkel

20140102-220803.jpg

Hade planer på att hitta en skönlitterär bokcirkel men fick en inbjudan till en pedagogisk sådan. Bok beställd!

Du hakar väl på?!

”Dåm såm har snippa får bestema”

Hittade en ny bok i bokaffären idag… Ett sätt att träda in i barnens tankar. (Dåm såm har snippa får bestema; Katrin Sundberg)

20130829-181035.jpg