Gemenskap eller kollektiv

"I gemenskaper lär sig människor för att få vara med. I kollektiv är människor med för att lära sig. Gemenskaper får sin styrka av att de skapar en känsla av tillhörighet, medan kollektiv får sin genom deltagande." En ny lärandekultur; Douglas Thomas & John Seely Brown

”Dåm såm har snippa får bestema”

Hittade en ny bok i bokaffären idag... Ett sätt att träda in i barnens tankar. (Dåm såm har snippa får bestema; Katrin Sundberg)